A BÉKE spirituális alapja:az isteni minőség önmagunkban és a teremtés egészében megnyilvánuló üdvözült egység állapota

A BÉKE spirituális alapja:

az isteni minőség önmagunkban és a teremtés egészében megnyilvánuló üdvözült egység állapota

BÉKE DEFINÍCIÓ SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI
Alázat ALÁZAT

A szerénység v. alázatosság állapota; dölyftől és büszkeségtől mentes állapot;  nem arrogáns, nem önző tulajdonság v. viselkedés; szerénység

Személyiséged isteni aspektusa alázattal, igazmondással, szeretettel, lelkierővel, pártatlansággal és buzgalommal tölti meg szolgálatodat. Fejleszd ezen értékek megnyilvánulásait, és gyakorold őket akárhányszor csak lehetőséged nyílik rá. (1988. június 23.)

Az elme az alázatosság, a teljesség és az igazság-érzet által tisztítható meg. (1983. június 14.)

Életedet mások szolgálatának szenteld, ne a rangok és a hatalom megszerzésére. Ha nem tudsz alázatosan dolgozni, nem lehetsz vezető. Valójában csakis az alázatos dolgozó lehet igaz vezető. (1999. november 21.)

Gyakorold az alázatot, hogy megszabadulj az egódtól. Az egoista ember hiába végzi a spirituális gyakorlatokat, soha nem juthat el a lelki nyugalom és áldottság állapotába. (1999. október 1.)

Ha nyájasan és kedvesen beszélsz másokkal, ugyanezt kapod vissza. Ha goromba vagy, gorombaságban lesz részed. Mindegy, hogy tanult ember vagy-e, vagy a betűket sem ismered, mindig szólj nyájasan és kedvesen társaidhoz. Légy alázatos. (2002. november 20.)

Állhatatosság ÁLLHATATOSSÁG

Rendületlenség; minden ellenhatás, szembenállás v. rosszallás ellenében történő kitartás

„Indulj el korán, vezess lassan, érkezz meg biztonságosan.” Mindig maradj nyugodt és békés. A tisztaság és a türelem természetes módon elvezet az állhatatosságodra. (2000. május 18.)

A tisztaság, a türelem és az állhatatosság nélkülözhetetlen az emberiség számára. Szilárd hit nélkül semmit sem érhetünk el. (1999. április 14.)

Az isteni minőség keresésében alapvető dolog az állhatatosság. E feladatot semmilyen körülmények között nem szabad feladni. (1995. február 28.)

Lassan és állhatatosan – ez legyen spirituális gyakorlataid alapszabálya. Légy szilárd, figyelmes és megfontolt minden egyes lépésed során. (1961. április 6.)

Csakis a szilárd állhatatosság képes megszelídíteni az elmét; és csak a megszelídített elme által tapasztalhatod meg Istent. (1961. április 23.)

Belső csend BELSŐ CSEND

Belső: (különösen adott hatás) középpontja környékén lévő

 

Csend: nyugalom; az az állapot, amelyben hang, zaj nem hallatszik; háborítatlanság, nyugodt állapot

 

A legfontosabb spirituális szabály a belső béke fejlesztése, hogy véget vethessünk az elme végtelen dialógusának. Hagyjuk megpihenni az elmét. Csendesítsük el és tisztítsuk meg. Ne háborgassuk folyamatosan kérdéseinkkel. (1982. május 20.)

A csend a kommunikáció tudományának kezdete. Tanulj meg csendben élni, tölts csendben naponta néhány percet. Csak ülj le, teljesítsd ki a csendességet, hallgasd meg Isten szavát. Hagyd, hogy elméd megpihenjen Istenben ezekben a percekben, és a gondolatok maguktól felbukkannak majd benne. (Face to Face with God)

Az érzékek elcsendesítésével és elméd irányításával megvalósított csendességben kapcsolatba léphetsz saját létezéseddel. Létezik egy hang, amelyet meghallhatsz ebben a csendben. (Baba the Breath of Sai)

Élvezd az isteni minőség áldását a csendben és a szeretetben. (2002. július 22.)

Őrizd meg a csendet szíved legeldugottabb rejtekében és a külvilágban egyaránt. (1989. június 25.)

Belső szabadság BELSŐ SZABADSÁG

Belső: (különösen adott hatás) középpontja környékén lévő

 

Szabadság: adott választás v. cselekedet kényszer- v. korlát-nélkülisége; a kényszer nélküli cselekedetre v. választásra való képesség v. erő

Csak akkor lehetsz jogosan büszke, ha képes vagy uralni elméd szeszélyeit, ha érzéseidet és vágyaidat tisztességes, egészséges csatornákba tudod terelni, akár gúnyolódó „barátaid” ellenében is. Ez valódi szabadság, a valódi siker. (1959. december 25.)

Megszabadulni a kötelékek minden fajtájától… a szabadság, béke és áldottság állapota, amelyet az Önmegvalósításon keresztül érhetsz el. Ez az emberi törekvések legmagasabb rendű célja. (Glossary, 1960)

Ha a világban béke és jólét honol, az egyén megszabadulhat a  félelemtől és örömben élhet. (1971. december 22.)

Minél kevesebb dolgot akarsz, annál nagyobb lesz a szabadságod. Következésképp a tökéletes szabadság a teljes vágytalanság állapota. (1965. július 14.)

Csak a bölcsesség jelent teljes szabadságot. Ahogy a kultúra fejlődésének csúcsa a haladás, a tudásé pedig a szeretet, úgy torkollik a bölcsesség útja a szabadságba. (1970. december 25.)

Az ember szívében már gyermekkorban is megtalálhatóak az öröm és a béke forrásai. Fejleszd e forrásokat, adj nekik teljes szabadságot, hogy kisugározzanak belőled, és tevékenységeid minden területét átjárják – ez a nevelés valódi célja. (1962. november 23.)

Higgadtság HIGGADTSÁG

Az elme kiegyensúlyozottsága, különösen stressz esetén; az elme védettsége (erős behatásokkal szemben is)

Fejlesztenünk kell a gondolat tisztaságát és a mentális higgadtságot. Ezt nem szerezhetjük be a külvilágból, ezt belülről kell megteremtenünk.  Aki képes az öröm és fájdalom közepette egyaránt megőriznie a higgadtságát, az megszabadul a bánattól, és a béke állapotát élvezheti. (1981. május 12.)

Fordítsd befelé tekinteted, és valósítsd meg az elme higgadtságának legmagasabb rendű állapotát. (1998. szeptember 26.)

A boldogság és szomorúság eredendő oka az elme, és az elme az oka a szolgaságnak és megszabadulásnak is. Urald hát az elmédet. Így eljuthatsz a higgadtság állapotába, amelyben nem létezik számodra kettősség. Ha uralod az elméd, felülemelkedhetsz a szomorúság és boldogság kettősségén, és örömmel üdvözlöd majd mindkettőt. (1998. november 24.)

Ha nehézségekkel és akadályokkal kell szembenézned, ne inogj meg; mindez a javadat szolgálja. Ne szomorodj el a veszteségen, ne ujjongj a nyereség felett. Ha mindkét helyzetben egyaránt megőrzöd higgadtságodat, az az igazi spirituális fegyelem. (1999. szeptember 3.)

Hit HIT

Meggyőződés, bizalom Isten létében, ill. az Istenhez való hűség; szilárd meggyőződés olyasvalaminek a létezésében, amire nincs bizonyíték; teljes bizalom; kétely és kérdés nélküliség

 

Az emberek vezetőinek hinniük kell saját isteni minőségükben, és ebből eredő önbizalmukban; így vezethetnek másokat is, és nem fogják őket félrevezetni, mert így az emberek rokonságot éreznek majd a mindenben ott lakozó alapvető isteni egységgel. (1958. szeptember 3.)

A hívő és a nem hívő is emberi lény; de milyen nagy a különbség! A hívő sokkal hatékonyabb, bátrabb, és bölcsebb. (1968. március 28.)

A hit ereje felbecsülhetetlen. Hittel bármilyen bonyolult feladat végrehajtható. (1998. február 26.)

Amikor megszületik a hit, vedd körül szabályokkal és önuralommal, hogy a gyenge hajtást megvédd a kecskéktől és a marháktól, a cinikusok és a hitetlenek zagyva csődületétől. Ha aztán hited fává terebélyesedik, e marhák mind megpihenhetnek majd árnyékában. (1958. február 23.)

Hited teljes legyen Istenben és magadban is; mindig tegyél jót, hasznos tetteket; mondj igazat; se szóval, se tettel, de még gondolatban se okozz fájdalmat. Így lelhetsz békére; és e világban a béke a legnagyobb adomány. (1958. szeptember 1.)

Kiegyensúlyozottság

KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG

Tudati és érzelmi szilárdság; az egymásnak ellentmondó, ellentétes mozzanatok, törekvések kiegyenlítődése

 

Hogy pontosan mi is a béke? Az az állapot, amikor uralkodunk az érzékeinken, és egyensúlyban tartjuk őket. (1984. november 23.)

Az evilági életben meg kell teremteni a világi dolgok és a spiritualitás közötti egyensúlyt. (1984. július 14.)

Az emberi tökéletesség csak akkor virágozhat fel, ha gondosan kialakítjuk a testi és spirituális aspektusok közti egyensúlyt. (1999. november 22.)

Egy olyan világban, ahol rengeteg technikai és tudományos változás megy végbe, egyensúlyt kell teremtenünk a modernitás és a spirituális hagyományok között… (1985. december 15.)

Tekintsd az örömöt és a bánatot az elszántság és a kiegyensúlyozottság tanítóinak. (1966. március)

Az alábbi három dolog a leglényegesebb az ember életében: a tudás, a képességek és a kiegyensúlyozottság. A kiegyensúlyozottság roppant fontos, mert ez egyenlíti ki egymással a dicséretet és a szidást. A kiegyensúlyozottsághoz bizonyos képességekre van szükség, ehhez pedig tudásra. Ha elveszíted a kiegyensúlyozottság képességét, hamarosan majd beköszönt a szenvedés. (1985. július 7.)

Lelkierő LELKIERŐ

Az egyént a veszélyekkel való szembenézésre v. fájdalmak v. szerencsétlenségek bátor elviselésére képessé tevő erő

A béke nem a külső, de a belső világ sajátja. Te magad vagy a béke megtestesítője. A földi élet számos nehézséggel jár, de nem szabad emiatt nyugtalankodnunk; a szenvedéseket nagy lelkierővel és türelemmel kell eltűrnünk. Az élet értelmét csak akkor érthetjük meg, ha megtapasztaljuk a szívből jövő békét. (2000. augusztus 22.)

A jó és helyes életre való törekvés során sok nehézséggel és zavarral találkozhatunk; sok kétely és kérdés merülhet fel bennünk. A Valóság igaz természetét csak akkor érthetjük meg, ha szembenézünk e nehézségekkel, a bajokat pedig türelemmel és lelkierővel viseljük. (1984. december 25.)

Mértékletesség az evésben, mértékletesség az alvásban, szeretet és lelkierő: e dolgok mind segítenek megőrizni testünk és elménk egészségét. (1985. szeptember 18.)

Bármilyen nehézséggel szembesülsz, bármilyen viszontagságba ütközöl, türelemmel és lelkierővel kell teljesítened kötelességedet. E dolgok segítségével a legmagasabb szintre fejlesztheted emberi értékeidet.  (1986. május)

Örülj a csalódásnak, mert megerősít téged és próbára teszi a lelkierődet. (1989. június 26.)

Magabiztosság MAGABIZTOSSÁG

 

Én: az egyén teljes személyisége; az egyén tipikus tulajdonságai és viselkedésmódja

 

Biztosság: önbizalom; cselekedeteink helyességében, megfelelőségében v. hatékonyságában való hit v. meggyőződés; magunkban és erőnkben való, önteltség és gőg nélküli hit; a bizonyosság állapota; a vmivel való meghittség v. hit viszonya; bizonyosság

Magabiztosság nélkül semmit nem érhetünk el. Ha biztos vagy erődben és képességeidben, képes vagy belső bátorságod alapján cselekedni, és az öröm és a béke magasabb szintjére juthatsz el. A magabiztosság a belső Valóságodat alkotó isteni elv által születik meg. (1967. október 13.)

A magabiztosság, az önuralom és az öntudat – ezek önmagukban is elvezethetnek a békéhez és az örömhöz. (1971. január 14.)

Hogy mi a magabiztosság? A valódi Énbe, a Lélekbe vetett bizalom. (1998. április 18.)

A magabiztosság bámulatos belső erőt teremt meg, és ezt az erőt mindenkinek ki kell fejlesztenie. Mindenkinek ki kell fejlesztenie a magabiztosságot, hogy megtapasztalhassa valódi Énje üdvösségét. (1989. október 9.)

A madarak teljes nyugalomban ülnek a legvékonyabb ágakon is – de vajon honnan merítik ezt a magabiztosságot? Nem az ágacskából, hanem a szárnyaikból, amelyek a veszély legkisebb jelére a levegőbe emelik őket. Az ág az anyagi világ. Ülhetünk rajta könnyedén, derűsen és magabiztosan; de csak a szárnyainkra támaszkodva, a szárnyainkat pedig az Úr kegyelme jelenti, általa emelkedhetünk a magasba a veszély legkisebb jelére, messze az anyagi világtól. Az ág nem megbízható, de a szárnyaink mindig ott vannak, hogy megmentsenek. (1963. november)

Megelégedettség
MEGELÉGEDETTSÉG

Az elégedettség állapota v. minősége; vmire irányuló vágy kielégítése; határok megszabása igényeink, vágyaink v. cselekedeteink terén

Mi a jólét? Ki a világ leggazdagabb embere? Az, aki teljesen megelégedett. És ki a legszegényebb? Az, akinek a legtöbb beteljesületlen vágya van. A jólét és a szegénység saját vágyainktól függ. (2000. szeptember 29.)

Nem a számolatlan világi javak megszerzésére kell törekednünk, hanem a jócselekedetek által a tudat megelégedettségére és békéjére. (1984. május 14.)

Az érzékszervek mindegyike – a szem, a nyelv, a fül – rossz útra téved, és helytelenül működik, ha rossz gondolatok irányítják. Ha jó gondolatoknak és hatásoknak engedelmeskednek, megelégedettséget és örömöt okoznak számunkra. (1986. július 31.)

A boldogság alapja a megelégedettség. A kielégítetlenség szenvedésre és nyomorúságra vezet. Hogy elérd a béke állapotát, mindig urald vágyaidat. Minden vágy a nyomorúságból születik, és az élet utazása során a vágyak jelentik a csomagjainkat. „Kevesebb csomag, nagyobb kényelem – így öröm az utazás.” Mérsékeld tehát vágyaidat; ahogy csökkennek benned a világi vágyak, úgy nőnek majd Isten irányába mutató vágyaid.. (1998. szeptember 28.)

Megfigyelés MEGFIGYELÉS

Éberség; figyelmes szemrevételezés; észlelés; észleléssel történő megállapítás

Ha a tudatosság magasabb szintjére emelkedsz, és e szinten élsz, a világi események mind ugyanazt a jelentést hordozzák majd számodra, és így egyre kisebb hatással lesznek majd rád. Minden helyzetben boldog és nyugodt maradsz, csupán megfigyeled, ahogy az események jönnek és mennek, mert valójában semmi más nem történik. (1964. október 12.)

Nagyon közelről és nagyon óvatosan vizsgáld meg azt a dolgot, amit nem szeretsz. Ne akarj rögtön eljutni a végkövetkeztetésre. A megfigyelés és ítéletalkotás során mindig csak egy témára koncentrálj, így feltárulkozik majd előtted a vizsgálat tárgya. (1960. január 22.)

Többet tanulhatsz a megfigyelésből és a meditációból, mint bármely könyv lapjainak átfésüléséből. (1963. szeptember 12.)

Az önvizsgálat az első lépés az ön-művelés és a béke felé. Ha hibára lelsz, ne gerjedj haragra; figyeld meg életviteled és tárd fel e hibát önmagadban. (1963. szeptember 12.)

Azt mondom: FIGYELJ! Figyeld meg a szavaidat, a tetteidet, a gondolataidat, a jellemedet és a szívedet. Ha minden másodpercben megfigyeled ezen öt dolgot, valóban boldoggá lehetsz. (1967. szeptember 10.)

Méltóság MÉLTÓSÁG

Vmire érdemesnek lenni, vmit megérdemelni; vminek tiszteletet ébresztő volta, megbecsültsége;

Az embernek meg kell értenie önmagát, méltóságát és belső spirituális valóságát. Csak így láthatja a dolgokat helyes perspektívából. (1981. május 12.)

Embertársaid szolgálata által megtapasztalhatod a méltóságot és a szavakba nem  foglalható üdvösséget, és példát mutathatsz számukra. (1985. november 17.)

Sem a fizikai erő, sem a jólét, mégcsak nem is az intellektuális képességek tesznek valakit megbecsültté és tiszteltté; csakis életmódunk által nyerhetjük el a megbecsülést és  atiszteletet. (1989. december 25.)

Őrizd meg az emberi méltóságot. A tiszteletet és a megbecsülést nem lehet pénzért megvenni. (2002. május 6.)

Az ember sokszor alárendeli méltóságát másoknak a gazdagság, a hírnév, a birtoklás, a pompa, a hatalom elérésének érdekében. Ám arra csak ritkán adódik lehetőség, hogy az Úr előtt hajtsunk fejet, pusztán az Ő kedvéért. Ő az ajándékra vágyik, nem az ajándékozóra – a megalkotottra, nem az alkotóra –, valamire, amit a kezünk nyújt neki, nem magát a kézre! (Gita Vahini)

Vajon mi az alapvető oka a világban manapság eluralkodott zavargásnak, káosznak, bűnözésnek, hazugságnak és erőszaknak? A helyzetért az emberek viselkedésmódja tehető felelőssé, amely ellenkezik az emberi természet méltóságával. (1984. május 14.)

Nagylelkűség NAGYLELKŰSÉG

Nemes v. türelmes szellemre valló magatartás; bőkezű adományozás; túláradó bőség

A béke megrettenti az énközpontú egoistát, a számító fösvényt, és az agyafúrt, szívtelen démont. A béke a nemes lelkű adományozó, az erényes pénzkereső és a bölcs látó társaságában lelhető fel. Sokáig kell ilyen életet élned, hogy a béke közeledni kezdjen feléd, és megjutalmazzon jelenlétével. (1974. június 10.)

A nagylelkű szív segít a béke és az öröm szertesugárzásában. (1979. november 20.)

A nagylelkűség, a lelkierő a szomorúság és a veszteség során megőrzött lelkierő, a jótettre való lelkesültség, embertársaink legjobb képességeink szerint történő szolgálata – e dolgok erősítik az elmét és a testet. (1988. április 26.)

Jólétünk gyarapodásával arányosan a lemondás szellemiségének is gyarapodnia kell bennünk. Jólétünk gyarapodásával nagylelkűségünknek is gyarapodnia kell. (1994. november 23.)

Adj nagylelkűen és bölcsen; szárítsd fel a könnyeket, csendesítsd el a sóhajokat és a panaszokat. Ne csak odadobd a pénzt a szenvedőknek; adj tisztelettel, adj kegyelemmel. Az alázat vezéreljen. (1965. március 30.)

Nyugalom NYUGALOM

Békés, zavartalan állapot; kiegyensúlyozott lelkiállapot; mély békesség, higgadtság

 

Akik az elme, a lélek és a világ békéjére, az érzékek nyugalmára törekednek, azoknak ki kell fejleszteniük magukban az áldozathozatal szellemiségét. (1983. október 11.)

A hit bátorsággal és nyugalommal ruház fel. (1974. június 10.)

Gyakorold a nyugalmat és a megfontoltságot. Ne hagyd magad zavarba hozni, ne hagyd, hogy a tömeg őrjöngése rád is hasson; ez a gyengeség és szeszélyesség jele. Ha valaki megsért, becsap vagy megbánt téged, ne vágj vissza neki. Viselkedj nemesen és türelmesen. (1977. július 30.)

A nyugodt viselkedés gyakran megoldja a nehéz helyzeteket. A leginkább embert próbáló helyzetben is őrizd meg belső békédet. Soha ne jusson eszedbe, hogy kárt okozz másoknak. (2000. szeptember 1.)

Semmi olyat ne tégy, amivel megzavarod mások nyugalmát; hiszen saját példájából tudod, milyen értékes dolog a nyugalom és a csend. Olyan magatartást tanúsíts embertársaid felé, amilyen magatartásra a saját irányodban vágynál. Ez szereteted mércéje. (1965. február 24.)

Optimizmus OPTIMIZMUS

Az események és tettek legkedvezőbb alakulásába vetett bizalom

Mindenkinek ki kell fejlesztenie magában egy bizakodó, optimista szemléletmódot. A reményeknek azonban nem a világi dolgokra, hanem az Önmegvalósításra kell irányulniuk. (1987. április 7.)

Csak akkor haladhat előre az ország szekere, ha az emberek pesszimizmusát sikerül szilárd optimizmussá alakítani. A múlandó anyagi bőség nem olyan fontos. A valódi és tartós jólét a helyes értékeken és az erkölcsön alapul; a jólét e formáját kell megvalósítanunk. (1991. november 23.)

Érezned kell, hogy bármi is történjen veled, az a te javadat szolgálja. Szilárdan hinned kell abban, hogy vágyaid beteljesülésétől függetlenül, téged nem érhet baj. Légy alapos a hitedben; fejlessz ki magadban egy optimista viselkedést embertársaiddal szemben is. (1992. április 4.)

Ha egy félig telt üveget néz, az optimista boldog, hiszen az félig tele van, míg a pesszimista szomorú, mondván a fele üres. Noha mindkét állítás helyes, az optimista azt reméli, hogy az üveg megtelik, a pesszimista pedig lemond erről a reményről. Az egyiknek van hite, a másiknak nincs. Tehát állandóan törekednünk kell hitünk fejlesztésére. (1981. június 27.)

Önbecsülés ÖNBECSÜLÉS

Én: az egyén teljes személyisége; az egyén tipikus tulajdonságai és viselkedésmódja

 

Becsülés: a különös figyelem megadásának tette; szemügyrevétel; tisztelet; méltónak tekintés

Ha mindenki által megbecsült ember szeretnél lenni, neked is becsülnöd kell mindenkit. Függetlenül attól, hogy valaki gazdag vagy szegény, nemesi származású-e vagy sem, mindenkinek van önbecsülése. Törekednünk kell arra, hogy megszilárdítsuk az önbecsülésünket.  Aki valóban becsüli önmagát, az embertársait is nagyra becsüli. (2001. november 23.)

Növeld önbecsülésed és méltóságod szintjét; ezzel teszed magadnak a legnagyobb szolgálatot. (Discourse 1955)

Állj ellen minden kísértésnek, amely a bűnbe visz; kerüld el a rossz utakat; tartózkodj a gonosz társaságtól. Ez megerősíti az önbecsülésed, egyre többre értékeled majd magad, és nem hajtasz fejet bárki előtt. (1966. október 22.)

Az önbecsülés kegyelmet szül. Ne hagyd, hogy elszomorítson a kritika és a gúnyos kacaj. Gondolj arra, hogy történhet bármi, az a te javadat szolgálja. Ha eljutsz a lelki nyugalom ezen állapotába, senki sem lehet nálad hatalmasabb. (2001. április 14.)

A lemondás erőt és bátorságot ad, mivel a vágy elgyengíti az embert és a tekintélyesek és befolyásosok előtti meghunyászkodásra késztet. A lemondás felruház az önbecsüléssel, és azzal a képességgel, amelynek köszönhetően felléphetsz a rágalmakkal és hamis vádakkal szemben. (1979. november 22.)

Összpontosítás ÖSSZPONTOSÍTÁS

Egy tárgy általános középpontjára való irányultság; egy általános középpont felé tartó gondolkodás; az erő, a törekvés v. a figyelem koncentrációja

Minden ember remek összpontosítási képességekkel bír; ismeritek e művészetet, hiszen minden feladathoz erre van szükség, és mindenki ezáltal ér el eredményt. Az ács, a takács – bizonyos mértékben mindenki rendelkezik e képességgel. Használd hát arra, hogy elmédet saját működésére irányítsd. Vizsgáld meg és trenírozd elméd, hogy csak a jó társasághoz, jó gondolatokhoz és tettekhez vonzódjon. (1958. december 20.)

Aki autót vezet, az útra összpontosít, mert aggódik önmagáért és másokért. Ilyenkor a félelem tesz céltudatossá. A szeretet nagyobb erőt jelent az összpontosításban: ha szereteted szilárd és eltökélt, akkor erős és rendíthetetlen lesz az összpontosításod. A hit szeretetté válik, a szeretet pedig összpontosítássá. (1961. november 23.)

Edison, a nagyszerű tudós és feltaláló, órákat, sőt napokat töltött a laboratóriumában, olyan kísérletekre összpontosítva, amelyek teljes figyelmét lekötötték – a tudomány ekkora összpontosítást követel meg. Gondolj csak bele, mennyivel célratörőbbnek kell lennie a spiritualitás útját járó tanulónak, ha sikert kíván elérni a spirituális győzelem nehezebb megfogható, bizonytalanabb területén. (1966. október 15.)

Reflexió REFLEXIÓ

(tükörkép, visszatükröződés)

Egy kép visszatükröződése; az elmélkedés eredményeként kialakuló v. megformálódó gondolat, eszme v. vélemény; vmilyen ügy, eszme v. cél átgondolása; csendes, nyugodt gondolkodás

Töltsd meg a szívedet isteni érzésekkel, mert így megtapasztalhatod a béke állapotát. A béke pedig belső lényed tükörképe; minden belülről ered. (2000. március 5.)

Minden külső tettednek és a viselkedésmódodnak is belső gondolataidat és érzéseidet kell tükröznie. (1999. október 1.)

A mély spirituális igazságokon való elmélkedés meditáció kifejleszti a kételyekkel és elhajlásokkal szembeni ellenállóképességet. (1966. szeptember 8.)

A tanulás legjobb módszere: olvasás, reflexió és a tanultak alkalmazása az életben. A tanulás „munka”. A tanultak értékét és alkalmazhatóságát vizsgálni „imádság”; a gyakorlati alkalmazás hitelessége és értéke pedig maga a „bölcsesség”. (1974. március 3.)

Minden, amit a külvilágban látsz belső lényed visszatükröződése. A jó és a rossz nem kívül léteznek; pusztán belső világod reflexiói. Senki sem ítélheti meg embertársait. Ha felhagysz magadban a rosszal, jóságot látsz majd magad körül. Olyan színben látod a világot, amilyen színű lencsén át nézed. A hiba a látásmódban van, nem a teremtésben. (1999. november 18.)

Stabilitás STABILITÁS

A kitartás v. tűrés ereje; szilárdság; a cél bizonyossága; a döntés határozottsága; állhatatosság; változatlanság, határozottság; tartósság

Tisztítsd meg szívedet, gondolataidat, érzéseidet, érzelmeidet és beszédedet, és erősítsd meg nemesebb késztetéseidet, és látni fogod, hogy semmilyen zűrzavar nem tud kibillenteni a szilárdságodból és belső békédből. (1962. március 4.)

Az ember meg van áldva intelligenciával, választási képességgel, a jó iránti érzékkel és azon képességgel, hogy tudását a beszélt nyelv által tárolja és átadja a következő nemzedékeknek. Tudja, hogy a társadalom biztonsága és stabilitása egyben saját biztonságát és stabilitását is jelenti. A személyiség nem fejlődhet elszigeteltségben. Az embernek mindent meg kell tennie mások boldogságának érdekében, és így maga is boldog lesz. (1972. február 3.)

Fogadd szeretettel a véletleneket. Fordíts mindent szeretetre és borítsd be életed a szeretettel, így béke és stabilitás uralkodik majd a földön. (2000. január 1.)

A láthatatlan a látható alapja; ez ruházza fel stabilitással és értékkel – a láthatatlan az, ami igaz és érvényes. Csakis a láthatatlan képes elegendő megelégedettséggel és bátorsággal felruházni minket ahhoz, hogy egyaránt képesek legyünk szembenézni a szerencsével és a balsorssal. Mivel nem veszünk tudomást erről, manapság elégedetlenség és aggodalom uralkodik minden szívben és minden otthonban. (1966. július 3.)

Türelem

TÜRELEM

Béketűrő magatartás túlfeszített állapotban; sietség nélküli cselekvés; a kellemetlenségek, panasz és ellenszegülés nélküli elviselésének képessége

Viseltess türelemmel és megértéssel embertársaid iránt; gyakorold a béketűrést és a megértést. Ne a különbségekre, de az azonosságokra koncentrálj. Terjeszd ki a testvériséget és mélyítsd el a nyájasságot a tudás által, így az életed érdemessé és mulasztásoktól mentessé lesz majd. (1966. május 23.)

Minden cselekedetedben tanúsíts türelmet, toleranciát és mindig a kölcsönös segítségnyújtás szellemében cselekedj. Családodon belül gyakorold a türelmet és a kölcsönös tiszteletet; a közösségben az erkölcsöt és pártatlanságot; a társadalomban pedig a béke eszményét. (1960. június 25.)

Ha valaki megsért, becsap vagy megbánt téged, ne vágj vissza neki. Viselkedj nemesen és türelmesen. (1977. július 30.)

Semmilyen körülmények között ne válj izgatottá vagy zaklatottá. Időt kell adnunk magunknak, hogy nemesebb érzéseink előtörjenek bensőnkből és megmutatkozzanak. Ha gyakoroljuk a béketűrést és a türelem erényét, a többi spirituális értékre, az önuralomra, a lemondásra, az állhatatosságra és az összpontosításra is szert teszünk majd. (1987. június)

Gyakorolnunk kell a türelem erényét, ám manapság ez roppant ritka dolog. A kapkodás pazarláshoz vezet, a kapkodás aggodalmat szül. Azaz fejlesztenünk kell a türelmet, hogy elejét vegyük az aggodalomnak. (1998. április)