Edmond Bordeaux Székely magyarul megjelent könyvei

 • PDF

(a kiadó ajánló soraival) 1. Esszénus Béke Evangélium Első Könyv
  Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi Esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára. Ez a Gustave Doré rézkarcaival illusztrált gyönyörű kiadás több mint hárommillió példányban kelt el egyedül az Egyesült Államokban, minden kereskedelmi reklám nélkül.
 2. Esszénus Béke Evangélium Második Könyv - Az esszénusok ismeretlen könyvei
 3. Esszénus Béke Evangélium Harmadik Könyv - Az esszénus közösség elveszett tekercsei
  Ez a gyönyörűen illusztrált két könyv negyven év állhatatos mukásságának eredménye. Néhány a könyvek legfontosabb fejezetei közül: Énok látomása; A Föld Anya és a Mennyei Atya; Angyalok tana; Az Esszénus Jézus könyve; A hétszeres béke a testtel, a szellemmel, a közösséggel, az emberiséggel, a korok bölcsességeivel, és a Földi és Mennyei Birodalommal; Jelenések Esszénus könyve; A hétszeres eskű; A Szent Törvény; Angyali Birodalom; A Közösség; Magasztaló és hálaadó zsoltárok; Siralmak; Próféciák.
 4. Esszénus Béke Evangélium Negyedik Könyv - A Kiválasztott Tanításai
  A Vatikáni Titkos Levéltárban talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az Esszénus Közösség Öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák félrevezetett korunk eltévedt emberének.
 5. Az Esszénus Béke Evangélium felfedezése
  Az Esszénusok és a Vatikán. A könyv, amely végre választ ad az Esszénus Béke Evangéliummal kapcsolatos kérdésekre. Az egyik legfontosabb és legvitatottabb művek egyike, amit valaha is publikáltak. Kövesd az Esszénus evangélium történetét a Forrástól (az esszénusoktól), a Folyóhoz (Szt. Jeromoshoz), a Folyamhoz (Szt. Benedekhez), eljutván az Óceánhoz (Szt. Ferenchez). Olvasd a szerző életrazi összegzését, amint elmeséli csodálatos kalandjait a Vatikáni Titkos Levéltárban, a felejthetetlen Mercati Mester irányítása mellett. Amikor befejezzük a könyvet, az az érzésünk támad, mintha elvesztünk volna kétezer évre, mint Dante a sötét erdőben, és szívünk a hazatérés örömével telik meg.
 6. Esszénus Jézus
  Egy újraértékelés a Holt Tengeri Tekercsek alapján. A könyv tartalmazza a Hegyi Beszéd Esszénus értelmezését, és egy felejthetetlen esszét a Karácsony jelentéséről. Jézus szavait senkiéhez nem hasonlíthatóan ismételték az emberiség kétezer éve során, mert azokat kimondva valódi életerő tölti meg a lelket.
 7. Zarathusztra: Zend Aveszta
  A hajdani, 4-5000 évvel ezelőtti Mezopotámiából származó Zarathusztra (görögül: Zoroaszter) hatalmas szent irata "Zend Aveszta" címmel vált híressé. A mű az emberiség legrégibb Szent Könyve, korábbi, mint a Védák, vagy a Biblia, s hatása az összes világvallásokban egyöntetűen kimutatható. A kötetben Professzor Székelynek az eredeti Zend (óiráni) nyelvből való angol nyelvű fordítása és válogatása alapján készült, az olvasó megérezheti a szöveg ősi erejét és a belőle sugárzó tudást. Megjegyezve, hogy a kötet végén még az ókori képírásos változat is megtalálható, amelynek olvasásához a megfelelő kulcs is rendelkezésre áll. Zarathusztra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja az az egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi törvénye, miszerint az elégedett és boldog élet alapfeltételei: a "Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek", ami az Univerzum és a természet törvényeivel való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében.
 8. Fa Testvér
  Meghatóan szép, szívet melengető történet a nehéz, de mégis olyan csodálatos életről, a természet és a fák szeretetéről, Zarathusztrai tanítások szellemében. Játékosan megtanítja a fiatalokat a teremtés örökösen visszatérő hatalmas élményére: "És az Élet mindig újrakezdődik!"
 9. Az ASA művészete
  Utazás a Kozmikus Óceánhoz. Sorskönyv. Egy elveszettnek hitt világ mély bölcsessége és képanyaga, ezoterikus kulcs a legősibb képek világához: ASA, a spirituális fejlődés, filozófia, tudomány, művészet, zene, dráma, egy mindent felölelő szintézise, a sakk őse, és a pszichoanalízis legősibb elemének alapja. "ASA" az a talaj, amibe az Esszénus Életfát ültették.
 10. Természetes élet- és gyógymód
  Amely mű magába foglalja a Kozmikus Élet és Gyógymód című könyvet is, az összes gyakorlati útmutatókkal együtt. E könyvben a Szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek gyógyszerei mindenütt megtalálhatóak (Nap, levegő, víz, táplálék, gyümölcsök, növények, növényi gyógyszerek, lélekápolás). Néhány fejezetcím a könyvből: A betegség okai; Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására; Az emberi élet minden területére kiterjedő általános gyakorlati útmutató az ősi tudás alapján; A kozmoterápiai alkalmazási módok; Modern tudományos étrendi enciklopédia; Az ételek elkészítési módjai; Mit ne együnk, és miért ne együk a tiltott ételeket.
 11. Ökológiai egészségkert - A túlélés kézikönyve
  Amelynek a szerző a "Túlélés könyve" alcímet adta, és nem véletlenül. Kitűnő orvos és diagnoszta révén már az 1960-as évek gazdag Amerikájában meglátta azokat a tüneteket, amelyek előrevetítették a fogyasztói társadalom majdani hatalmas környezetszennyezési, közegészségügyi és szociális problémáinak árnyékát. A vegyszeres nagyüzemi mezőgazdasági termelés látványos termelési eredményeivel szemben rámutat arra a szomorú tényre, hogy a többlet tonnákért igen nagy árat kell majd fizetnünk. Ilyen módon tönkretesszük, "kilúgozzuk" a termőtalajt - a földi élet legfontosabb bázisát -, másrészt az így előállított termék, a gyümölcs a zöldség már csak egy kis töredékét tartalmazza azon ásványi sóknak és vitaminoknak, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van. (Megjegyezve, hogy itt "nyers" ("élő") táplálékokról van szó, nem a devitalizált, és káros vegyszerekkel "gazdagított", teljesen feldolgozott "élelmiszerekről", amelyeket Dr. Székely gyakorlatilag már emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősít.) Az ökológiai (vagy bio-) kertészet - miközben hasznosítja a huszadik századi tudományos kutatás legfőbb eredményeit is, - az emberiség legrégibb kertészeti hagyományain alapul (olyanokén, mint Zarathusztra, a kertészet ősatyja és az esszénusok). Azon a rég elfelejtett ősi tudáson alapszik, miszerint az ember is az Univerzum, a természet szerves része, következésképpen azzal összhangban kell élnie és tevékenykednie. Miután a szerző által kifejlesztett, kipróbált és gyakorolt, valamint ezúton is közkinccsé tett módszer összhangban van a természettel, így eredendően környezetbarát, tehát az eljárás elterjedésének arányában fogja elősegíteni, hogy fokozatosan jóvátehessük azt a számtalan bűnt, amit a természettel, környezetünkkel szemben elkövettünk, illetve ma is elkövetünk.
 12. Szexuális harmónia
  A szexuális életben, az áldott állapotban és gyermeknevelésben elérhető harmónia világos és a józan ésszel történő megközelítés, az olyan gyermekek nevelésének tudománya és művészete, akiknek teste, lelke, szelleme egészséges és boldog. Természetünk szexuális oldala csak akkor járulhat hozzá egyéni fejlődésünkhöz, amikor harmóniában és egyensúlyban van életünk többi aspektusával is.
 13. A böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete
  Életmentő könyv lehet manapság, hiszen honfitársaink nagy része egészségtelenül táplálkozik, "túleszi magát" olyan ételekből, amelyek kárt tesznek a szervezetében. A böjt fiziológiai magyarázata és ezzel kapcsolats szakszerű útmutatások mellett ismerteti a könyv egy ötszáz évvel ezelőtt élt velencei nemes, Luigi Cornaro történetét és bölcs írásait a mértékletes élet áldásairól. Cornaro negyven éves korára az állandó "dolce vita" következtében a sír szélére került. Egy - az ősi Esszénus tanításokat ismerő - orvos-szerzetes tanácsára szigorú diétába kezdett, amelynek eredményeként egy év alatt egészsége teljesen helyreállt, majd még hatvan aktív és gazdag életet élt, mindenki legnagyobb ámulatára Rövid idézet a könyvből: "Szó szerint igaz Cornaronak az a mondata is, hogy az embereket meg kell tanítani, mert a jól szabályozott élet és a szigorú mértékletesség az az út, ami a testi egészséghez és az elme nyitottságához vezet. És amikor a test és a szellem egészséges, csak akkor valósulhat meg Isten igazi célja életünkben."
 14. Nyers ételek kincsestára
  Amikor végigolvassuk ezt a könyvet, hitetlenkedve állapíthatjuk meg, hogy Dr. Székely ezt a múlt század harmincas éveiben írta, mivel annyira igaznak és mainak találjuk tudomámnyos megállapításait. Ugyanannyira meggyőzőek és vitathatatlanok - az akkor már praktizáló orvosnak - a helyes étrenddel kapcsolatos kijelentései is. Nem véletlenül tudott ilyen magabiztos lenni, hiszen e könyv írásakor már egy jó évtizede birtokában volt annak, a saját maga által is követett és kipróbáltaz ősi tudásnak, amelyet több ezer éve tanított Zarathusztra, majd Jézus is, nevezetesen, hogy életünket a természettel összhangban, egyszerűen és mértékletesen kell élni, s akkor nem kell félni semmilyen betegségtől.
 15. Tudományos vegetarianizmus
  A vegetarianizmus legalapvetőbb kérdéseinek tömör, de mélyreható elemzése, tudományos megközelítéssel. Különös érdeklődésre tarthat számot a "Pszichoszomatikus étrend" című fejezet, amelyben a vegetatív és a központi idegrendszer - gyakran egymással szembenálló - szerepét vizsgálja Prof. Székely. Ebben bemutatja, hogy míg a vegetatív idegrendszer összhangban van a természet törvényeivel, addig a központi idegrendszer - a mi szabad akaratunk - általában az ellen dolgozik (pl. csak ezzel magyarázható, a dohányzás, és a szervezetünk számára kimondottan veszélyes étel és ital fogyasztása). A könyv ismeretei birtokában a vegetarianizmussal kapcsolatos minden lényeges kérdés megválaszolható.

A könyvek megrendelhetők: Élő Föld Kft. 2035, Érd, Pf. 29.
és megvásárolhatóak a jobb könyvesboltokban.

Kiadó , ahol a könyvek rendelhetők www.livingearth-elofold.hu

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.