Kulcs az összes Bibliaszöveg megértéséhez

  • PDF


TEREMTÉS: A természeti és kozmikus erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes együttműködése.
EMBER: A levegő-, a víz-, és a napenergiák közepette, megfelelő hőmérsékleten élő, a Földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabb randű uralkodó faja (életformája).
ISTEN (MENNYEI ATYA): Az Örök, legfelsőbb Élet-óceán, a Cselekvés, a Bölcsesség és a Szeretet hármas egységében.
ISTEN (MENNYEK) ORSZÁGA: A kozmikus törvények uralma alatt élő világegyetem.
FÖLD (ANYA): Ahol a természeti törvények uralkodnak. Élet a Föld hőmérsékleten, a levegő, a víz és a napenergiák közepette.
ISTEN GYERMEKEI: A kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő lények.
ANGYALOK: A természeti és kozmikus erők.
SÁTÁN: A betegségbe, a káoszba, és végül a halálba vezető rombolás, tudatlanság és önzés alsórendű gondolat-, és érzésáramai.
ÚJJÁSZÜLETÉS: A természeti és kozmikus törvények megértésének pillanata.
ÖRÖK ÉLET: A természeti és kozmikus törvények, Isten és Ember általi tökéletes megvalósítása.
POKOL: Rombolás, tudatlanság, önzés, betegség, káosz és végül a halál.
PURGATÓRIUM: A kozmikus és a természeti törvények elleni tettek jóvátétele. (Gyógyulás, Harmónia, Tökéletesedés).
PARADICSOM: Isten gyermekeinek a kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő birodalma.
PRÓFÉTÁK: Akik Isten sugallatára tanítják az embereket, a társadalom kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő átalakítására.
VALLÁS, ORVOSTUD., CSILLAGÁSZAT, TUDOMÁNYOK, stb.: A kozmikus és természeti törvények egységes és teljes tanítása.
GONDVISELÉS: Együttműködés Isten és Ember között.
BETEGSÉGEK: A természet büntetése a törvények megszegéséért.
HALÁL: A természeti és kozmikus törvények sorozatos megszegésének végső következménye.
IMA (KÖNYÖRGÉS): A felsőrendű sugárzások Örök Kozmikus Óceánjával való érintkezés keresése.
BŰN: A természeti és kozmikus törvények megszegése.
SZENT LÉLEK: A felsőrendű gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából származó magasabb ismeret.
ISTENI TÖRVÉNYEK: Kozmikus és természeti törvények.
MEGVÁLTÁS: Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, amely megvált a haláltól, a pokoltól, és a paradicsomba vezet.
HIT: A kozmikus és természeti törvények belső átélése.
MEGTÉRÉS: A természeti és kozmikus törvények szerinti új életmód elfogadása.
ÉLET: A világegyetem összes (egyéni, földi, és kozmikus) életformáinak dinamikus egysége és szolidaritása.
GYÜLEKEZEET (EGYHÁZ): Az összes jelenlévők együttesen Isten felé irányított gondolatáramainak dinamikus együttműködése.
ÍRÁSTUDÓK, FARIZEUSOK TUDOMÁNYA: A korábbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományaira épülő dogmatikus és megkövesedett ismeret.
IGAZSÁG: A magasabb gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából fakadó dinamikus, felsőrendű, tökéletes ismeret.
ÚR: A Cselekvés, a Bölcsesség, és a Szeretet kozmikus és természeti törvényeinek mindennapi gyakorlati megvalósítása.
ÉDEN-KERT: Az emberiség Pleistocen-kori kataklizma előtti őshazája (Közép-Ázsia).
ÁDÁM: Homo Sapiens Syivanus, a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse.
ÖZÖNVÍZ: A Pleistocen-kori áradások.
BŰNBEESÉS: A természeti és kozmikus törvények vízözön utáni elhagyása. (A húsevés és az öldöklés kezdete).
FÉNY: Az igazság és annak tanítása.
SÖTÉTSÉG: A hamis tudomány.
IGE: Az igazság bizonyítéka.
FA: Az ember, és ismerete.
GYÜMÖLCSÖK: Cselekedetek és eredmények.
KERESZTELÉS VÍZZEL: Új életre való kiválasztás, a természeti erők és törvények által. (levegő, víz, Nap)
KERESZTELÉS SZENT LÉLEKKEL: Új életre való kiválasztás a kozmikus erők és törvények által. (Bölcsesség, Szeretet, Cselekedet)
JÉZUS: Az Emberben megnyilvánuló Isten.

*Prof. Dr. E. B. Székely: "KOZMIKUS EVANGÉLIUM" (1938)
(Az Ember Fiának csodálatos gyógyításai)