Bírósági eljárás van az ügyből Szlovákiában - Obete Slnka

  • PDF

Obete slnka
Dátum: 13.01.2011 | Vložil: Asztalosová

Vážený pán minister! Som obyvateľkou obce Včelince, okres Rimavská Sobota. K odhodlaniu prispieť do diskusného fóra ma priviedla skutočnosť, ktorá kruto zasiahla do môjho každodenného rodinného života. V priebehu krátkeho času postavila súkromná spoločnosť z Bratislavy v blízkosti môjho nového rodinného domu FVE na ploche 5  ha. Stavebné povolenie bolo vydané OcÚ Včelince . Domnievam sa, že  došlo k porušeniu zákona, nakoľko nebol urobený prieskum verejnej  mienky obce, ale ani my, ako obyvatelia susedných pozemkov ktorích  sa celá vec bytostne týka neboli oslovení, či súhlasíme so stavbou  takéhoto charakteru. Panely /vysoké asi 6m/ vzdialené od môjho  rodinného domu asi 100 m vyrástli v priebehu krátkeho času tak  rýchlo, že keď som sa z celého šoku spamätala, už som mala pozdĺž  celého pozemku namiesto krásnej prírodnej panorámy otrasné panely pod oknami. Náš pokojný život v peknom prostredí zničili v priebehu jedného mesiaca. Hrozný pohľad, ktorý sa mi naskytuje od rána do  večera neprajem len tím, ktorí takto kruto zasiahli do nášho života.  Obávam sa každého dňa, ktorý má byť slnečný, lebo celá konštrukcia  sa leskne a bojím sa leta, lebo neviem, že panely ktoré sa lesknú aj  teraz priamo v byte, ako budú odrážať svetlo v lete a akú mikroklímu  vytvoria tony železa, ako budú priťahovať blesky počas búrok. Nemám  žiadne informácie o tom, aké vplyvy na prostredie má takáta elektráreň. Bojím sa o zdravie svojich detí. Mám dvojročného syna,  kto mi garantuje, že celá prevádzka počas nasledujúcich rokov nebude  mať vedľajšie vplyvy? Pred rokmi sme si vybrali pozemok na stavbu  rodiného domu v lokalite bývalej IBV z dôvodu, že sa nachádzal vo  veľmi peknom prostredi. Počas rokov sme celú nehnuteľnosť  zveľaďovali a boli sme presvedčení, že prostriedky vynaložené do  nehnuteľnosti nestratia na hodnote. Som presvedčená, že týmto  zásahom do prírody znehodnotili aj moju nehnuteľnosť. Veď kto by chcel kúpiť a bývať v blízkosti panelov FVE /majiteľ alebo investor určite nie!/. Prečo máme trpieť my? Životnosť týchto panelov je 30 rokov. Hrozná perspektíva. Ich likvidácie sa ani nedožijem. Mali sme plány, že naše deti budú mať v budúcnosti pekné pozemky na domy. Už teraz sú znechutené zo života v tejto obci, kde by potom stavali  domček ešte bližšie k panelom. Pýtam sa, kto mi celú túto škodu,  majetkovú aj nemajetkovú nahradí. Roky driny vyšli navnivoč a len vďaka rodine a priateľom som sa nervovo nezrútila. Podľa mňa takéto stavby nepatria do bezprostrednej blízkosti obyvateľstva, ale tam,  kde neohrozujú zdravie ľudí a taktiež nenarušujú vzhľad krajiny.  Prečo sa takéto panely stavajú na pôde, ktorá sa dá využiť na  poľnohospodárske účely. Podotýkam že nie som proti nasledovaniu  doby. Ak viete poskytnúť v tejto problematike nejaké informácie,  prosím pomôžte. S úctou Asztalosová