ISTEN ÉS ÉN

  • PDF

 

Két Brahman van, az alakot öltött és az alaktalan, a halandó és a halhatatlan, az

egy helyben álló és a járó, az itt lévő és a túlnan lévő.

Az alakot öltött más, mint a szél, más, mint a világűr. Ez a halandó, ez az egy

helyben álló. Ennek az alakot öltött, halandó, egy helyben álló, itt lévő Brahmánnak

lényege amott szikrázik az égen, mert ez a nap, minden létező lényege.

 

Az alaktalan Brahman a szél, a világűr. Ez a halhatatlan, ez a járó, ez az, aki túl

van az életen. Ennek az alaktalannak, ennek a halhatatlannak, ennek a járónak, aki

odaát van, lényege a tűzlélek, amelyik ott szikrázik a napban, mert a túllévő magja a

tűzlélek.

Ennyit az Istenségről. És most az isteni Énről.

Az, ami alakot ölt, más, mint a lehelet; az, ami itt van, más, mint a test mélyén

rejtőző végtelen űr. Ez a halandó, ez az egy helyben álló. Ennek az alakot öltött ittlévőnek,

ennek a halandónak, ennek az egy helyben állónak a lényege a szem. Mert a

szem minden ittlévő lényege.

Az alaktalan pedig a lehelet és a test belsejében rejtőző végtelen űr. Ez a halhatatlan,

ez a járó, ez az életen túl lévő. Ennek az alaktalannak, ennek az életen túl lévőnek,

ennek a járónak lényege a tűzlélek, amely a jobb szemben szikrázik, ez a

lényege annak, aki odaát van.A tűzlélek képe az arany, olyan, mint a sáfrány-köntös, fehér, mint a báránygyapjú, bíbor, mint az indragopa-bogár, alakja, mint a lobogó tűz, mint a lótusz virága,

olyan, mint a hirtelen felcikázó villám. Mert aki ezt megérti, abban hirtelen, mint a

villám, a boldogság felcikázik.

De a tűzlelket megnevezni csak így lehet: nem ez, nem az. Nincs, aki másként nevezhetné.

Neve mégis a valóságok valósága, mert az életszellem a valóság, és a valóság

benne: Ő.