Shokotu Faisi japán történész: A világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar

  • PDF

Subject: Részlet, Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz.
"...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ lenemesebb nemzete és fajtája a magyar. A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el. Faji kiválóságukat elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt. Harminc év elteltével meg kell állapítanom a következőket:

1) Igaz magyar történetírás nem létezett.

2) A valóságos faji mítoszok alapján dolgozó történész ebben a gárdában nem létezik, mert hogy is értékelnék azok a mítoszok erejét, igazságát, akik saját Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották?

Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép a történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell hogy essen, mint a többi nemzet, faj és nép, kérdezem Önöktől kedves magyar történész kortársak, miért hivatkoznak mindig saját fajuk kérdéseiben a hitleri anomáliákra? Miért nem hivatkoznak a "biblikus Izrael" faji hasonlatosságokra? Izrael faj, nép és nemzetség, tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj és nemzetség. De miért nem oldják meg végre Önök - magyar tudósok - a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek kérdését? Innen messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is.

Valóban, a magyar fajta igen elkeveredett már. A "magyar" történelemírás tudósai is ilyen kevert vérűek. Van német-magyar, szláv-magyar, román-magyar,
izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is. Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok, izraeliták javára akarják a magyar történelmet elferdíteni. Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz, és rajtuk keresztül minden magyarhoz. Nevezetesen: Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek a származását, történelmét elhomályosítani igyekszenek?

Kik állnak e mögött az elhomályosítás mögött?

Addig is, amíg Önök erre válaszolni fognak, mi japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók a legősibb nyelv elemeit megtartó nyelven - magyarul! - írjuk ÉBRESZTŐNKET csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a magyar népnek, fajnak és nemzetségnek akarunk a legősibb származásért és sok ezer éves hagyományért tiszteletet adni - még akkor is, ha Önök ezt a tényt megmásítani akarják..."

Kiegészítés. 2013.02.27.
Megragadom az alkalmat és kiegészítem azzal, amit a professzor úr akkor még nem ismerhetett. Azóta több magyar történész is megírta az igazsághoz sokkal közelebb álló történelmünket, de a magyarság még mindig nagyon messze van az önrendelkezéstől, ezért a legtöbben nem is ismerik ezeket a munkákat. Az egyik legjobb, legközérthetőbb, és legkomplexebb munkát ajánlom figyelmetekbe : Barabási László 6 könyvét. Hol vagytok székelyek ?, Székely-magyar történelem Attilától máig, Az emberiség története I., II., III. és A székely rendtartás. De erősen megkönnyíti e könyvek megértését ha elolvastok néhányat Varga Csaba írás- és nyelvtörténeti könyveiből, mert Barabási többször is hivatkozik Varga Csaba munkásságára. Ezeket a könyveket egyetlen helyen lehet a legolcsóbban és a legbiztosabban beszerezni : a FRÍG kiadó honlapján : www.varga.hu . 2009.01.12. 11:46