Az emberi lények változásának szükségessége és fontossága! NASA tol

  • PDF

Az emberi lények változásának szükségessége és fontossága!

(A NASA -tól kiszivárgott érdekes leírás)

Az Idő vége, nem jelenti a Világ végét*, mint ahogyan az hibásan volt

értelmezve és közvetítve a Biblián át. A 2012-ben várt változás, teljesen

megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget.

- A Hold létrehozza, saját légkörét, nátrium vegyületekből, mely most 6000

km2 területen terül el.

- A Mars légköre is gyorsan növekszik, mely az Observer, 1997-es

meghibásodásához vezetett.

- A Föld légkörében, ma is változások történnek, a felső rétegekben, egy

eddig nem létező új gáz jelent meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta, az 5

szőrösére nőtt.

- A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt.

- A Jupiter mágneses tere, megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt,

ionizált sugárzás tubusát észlelték.

- Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük

és folyamatosan növekszik a fényük.

- A Nap mágneses tere, 1901 óta 230%-al nőtt.

Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben

észlelt sokoldalú változások, a Foton Gyűrűbe való behatolásnak

tulajdonítható, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna. Ezen

energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton

Gyűrű,több sávos fotoncsík, mely a Galaktika központjából áramlik, a

Tejút spiráljait követve.

A mi naprendszerünk, ezt a Gyűrűt, 25920 év alatt, mely periódust

Galaktikus Évnek nevezünk, (Az ókoriak, Nagy Évnek hívták) kétszer

keresztez. A Foton Gyűrű, átszelése, 2000 évig tart. Úgy értékelhető, hogy a

Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez, 2012-re tehető. A Foton

Gyűrűbe való behatolás, a Biblia által jövendölt, félelmetes spirituális

változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek, melyek egoista viselkedés, alacsony

auralüktetés jellemez, a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását, nem

tudják elviselni. Tehát, egy nagy spirituális alapokra épülő, természetes

szelekció következik be.

- Minden lény, elsősorban, energiából épül fel. Az energia, információt és

annak fordítottját jelenti. Az anyagi test, más energiatestek, takarója.

Természetesen az ember is, az univerzális felépítés része.

- Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák, az idők során tett

megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai

képezik.

- Negatív érzületek, megélések, negatív, káros, energiákat termelnek. A

gondolatok, akár anyagiasodhatnak is. (Lásd a Montauk kísérletet)

- Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak, mint minden energiának,

van egy adott rezgése. Egy negatív energiának, a fejlődés egyetemes

törvénye szerint, természetesen csak, alacsony rezgésszáma lehet.

A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű , minden alárendelődik egy

célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában, fel van

vértezve, az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Létezik

egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai, de jogi törvények is. Ezek azonban

nem kizárólagosak. A Világegyetem, nem a Nép Hadteste. A napirenden, a

sokszínűség van.

 

A Föld 2012-ben

A Földön az életnek, radikális változását eredményezi, a Foton Gyűrűn

történő áthaladás miatt. Konkrétan ez mit jelent?

A Foton Gyűrű, annyira óriási, hogy átszelése is, 2000 évet vesz igénybe, erős

elektromágneses sugárzást bocsájt ki, a látható és a láthatatlan

frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.

A Gyűrű fotonjai, egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki, a földi

anyagra. Elsősorban, minden test, fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000

évig, nem lesznek éjszakák! A testek által kibocsájtott fény, hőhatás

nélküli, és nem lesz árnyék.

Az egész naprendszer, molekuláris, anyag struktúrája, változik. A foton

energia megoldja, a NASA gondját, szabad és környezetkímélő energia

forrásává válva. (Ahogyan azt, Tesla gondolta.)

A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik

Miután a Föld szintje, több ezer évig állandót jelzett, 1980-ban 7,8 Hz

-ről, felgyorsult a mai, 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia

növekedés hatásaként, a nap 24 órája valójában, 16 órát jelent. Ez egyelőre

elfogadható, de magyarázza, hogy miért nincs elégséges időnk, miért sietünk

egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik, a Foton Gyűrűbe való

belépéskor 2012-ben, vagy más évben, az teljesen elképzelhetetlen, hisz a

teljes emberiség, egy más dimenzióba lép át.

Még nem tisztázott?

Pontosítva, 24 óra, effektív, 0 órát jelent, tehát a földi idő, megszűnik!

De hogy egy szerencsétlenség, nem jár egyedül,

- abban a megváltoznak, a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban

ismételten

- Az Idő vége, nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének a

jelét, a naprendszer szélén található, plazma ragyogásának, 10 szeresére

való növekedése.

A napon keresztül a bolygók, ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is várható változásokról, a félistenek üzenettét küldik

- A teljes Naprendszer, szinkronizálódik, a Galaxissal és Világegyetemmel, a

jó hatásaként,

- Átlépünk a jelen technológiából, és amit az Időről és Térről tudunk, a

pénz szükséglete eltűnik.

Az 5.-ös Dimenzióba lépünk!

-  Az emberi DNS, a jelenlegi 2 spirálról, 12 spirálra programozódik át.

Az emberi lényt illetően, a változások, hatalmasak és pozitívak.*

Mellékhatások, viszont fájdalmasak. (Ami jó jel, hisz a szervezet

megtisztulását jelenti) így:

- migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés, ritmuszavarok,

- megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a

hagyományos kezelés nem segít

- Izomzat, gyengülés, nehézlégzés, ok nélküli elfáradás.

- imfatikus és immunrendszer változás, nyugtalanság, depresszió, stressz

a múltba révedés

 

A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat

történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem

alapfrekvenciájára hangolódik.

Ez az <égbemenetel> melyről a régi írások beszélnek

A mivel váratlanul erős, azok, akik alacsony, vagy negatív (rosszindulat,

egoista) nem élik túl az átváltozást.

A gén és DNS frekvencia az embernél, nagyon magas és finom. Ezek

tulajdonképpen, a fény, mely a félistenek és szentek auráját, láthatóvá

teszik.

Dr Berrende Fox, vér tesztekből kimutatta, hogy 20 éve az emberek,

sejtszinten, kezdtek változni, vannak kik, a DNS szerkezetbeli, új

láncszemeket fejlesztettek.

 

Az üzletben gondolkodók, nyereségei:

- intuíció és paranormális teljesítőkészség fejlődése,

- az agy jelen 10-15 % -nyi használatbavétel, jelentős megemelése,

- minden gyógyíthatatlan betegség (rák, HÍV is) eltűnik,

- megsokasodnak a telepatikusok és bioterapeuták,

- megváltozik a fizikumunk és (akik túlélik), aurába öltözünk.

2012 nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni, e jövendölés

valódi, vagy falsságát.

De mit kell tenned? Alapvető változtatást, életedben. Tanulj meg magas

frekvenciát sugallni, rezegtetni: (jóság, szeretet, harmónia, fény,

megértés, együttérzés), hogy megfelelj a Föld rezgésének, mely már

megkezdte az 5. dimenzió fele, a felemelkedést!

 

(Mama Gee)