Miért is van csend Izlanddal kapcsolatban?

  • PDF

Forrás: http://www.votoenblanco.com/Las-democracias-degradadas-de-Occidente-silencian-la-revolucion-civica-de-Islandia_a4122.html

Indymedia:
http://imcmedia.cz/?p=393


Ez a fordítás a spanyol honlapon közölt cikk fordítása.
Aki tud spanyolul, a linkre kattintva eredetiben is elolvashatja.

- Miért is van csend Izlanddal kapcsolatban?


EZ IGAZ??

Tényleg fontos információk, legyünk tájékozottak!

Izlandban elzavarták a politikusokat...

Nem jó ötlet?


Izland - AZ elhallgatott polgári demokrácia gyõzelme.

Dátum: 2011. June 09. Thursday, 12:53

A médiák AZ utolsó részletekig tájékoztattak bennünket, AZ Egyiptomi
és a Líbiai eseményekrõl. Mélyen hallgattak viszont a lázadásokról és
A példaképes polgári forradalomról, amelyik két évvel ezelõtt zajlott
Le Izlandon, ahol a polgárok kikényszerítették a kormány távozását, és
AZ alkotmányuk átírását. Éppen azért volt AZ egész eset elhallgatva, mert AZ izlandi események a polgári forradalom modellje.
Az izlandi forradalom cenzúrája a legjobb bizonyíték arra, hogy hogyan
Kezelik mindazon információkat, amelyek veszélyesek lehetnek a politikai és
A gazdasági elitnek.

Az Izlandi nép lemondott a régi kormány bármilyen formájáról, a nagy
Bankok államosítva lettek, és népük nem fizeti meg AZ adósságot,
Amelyet a politikusok alakítottak ki, mert ez AZ õ rossz gazdasági
politikájuk kérdése, és nem a népé.

Az új alkotmányban rögzítették, hogy a politikának a fõszereplõje a
polgár, és nem a politikus.

Jelenleg Izland a legjobb példaképe a nép békés és
tisztességes reakciójára a jelenlegi hatalom Ellen, amelyik AZ
országot és a világot a válságba vezette. Az Izlandi modell mutatja,
Hogy kell, hogy a politikusoknak félelmük legyen a nép reakciótól, ha
Nem a nép érdekében fognak tevékenykedni. De NE AZ életüket féltsék,
Hanem a politikai karrierjüket.

Elhallgatott tények Izlandról:

2008-ban államosították a legnagyobb bankot. A pénznemük összedõlt, és
A piac összedõlt. Az ország csõdbe ment.

2009-ben nagyszabású tüntetések voltak a parlament elõtt, a nép
lemondásra kényszerítette a kormányelnököt és AZ egész
kormánykoalíciót. A politikusok követelik AZ adósság megfizetését Nagy
Britanniának és Hollandiának, összesen 3.500 millió Euró, amelyet 15
év alatt kellett volna megfizetni 5,5% kamattal.

2010-ben a nép AZ utcára vonul, és kiharcolják maguknak AZ általános
népszavazás törvényét. 2010 januárjában a köztársasági elnök
elutasítja ennek a törvénynek a ratifikálását, és bejelenti, hogy
konzultálni fog AZ Európai Unióval. A nép ismét AZ utcára vonul.
Márciusban népszavazás van, amelynek AZ eredménye, hogy a nép 93%-a
elutasítja megfizetni AZ adósságot Nagy Britanniának és Hollandiának.
A kormány rá volt kényszerítve, hogy elkezdje AZ állam képviselõinek
kivizsgálását, hogy jogi felelõsségre vonja õket a válságért. Utána
következett, egy néhány bankfõnök és menedzser bebörtönzése. Miután AZ
Interpool kiadta a parancsot, minden résztvevõ bankár elhagyja AZ
országot. A nép alkotja AZ új alkotmányt, amelyik már nem a Dán
alkotmányának másolata, amint ez idáig volt.

2011 februárjában összejött AZ alkotmányalkotó testület, amelyet a nép
által közvetlen választott képviselõk alkottak, és elfogadásra
elõterjesztették AZ új alkotmányt, amelyik megállapodás alapján
született.

Ez AZ izlandi forradalom rövid történelme: AZ egész kormány lemondása,
Bankok államosítása, általános népszavazás, a válságért felelõs
Emberek bebörtönözése és egyenesen a nép által átírt alkotmány
elfogadása.

Az Izlandon történõ események olyan politikusoknak volt a figyelmében,
Mint Merkel (német), Sárkozy (francia), Cameron (angol), Zapatero
(spanyol), Berlusconi (olasz) és mások, akik gyorsan felismerték a
veszélyt AZ õ korrupt rendszerükre.

Az Izlandon történõ események bojkottálását szigorúan betartották AZ
összes korporációs sajtónak, rádiónak és televíziónak tudósítóinak
Ezrei. Némelyik állam kiegyezõi állítólag a médiáknak cserébe a
hallgatásért, adókedvezményeket ígértek.

Mindennek ellenére AZ Izlandi forradalom eszméje terjed egész
Európában. Ellenálltak a korrupt és tarthatatlan rendszernek, és a
világnak leckét adtak AZ igazi demokráciából. Azoknak a politikai és
gazdasági elitek akarata ellenére, akik a világválságot okozták,
korábban vagy késõbb, ez AZ egész világon ismeretes lesz, és értékelve lesz. A
szabadság iránti vágynak nincs határa!

Fordította: Vajda Iván

Megjegyzés: Talán nem véletlen, hogy mindez Izlandban történt, ahol
AZ újkori világ legrégibb parlamentje van AZ "Althinget", amelyik
930-ban alakult.

A világ legelsõ alkotmánya AZ AZ Izlandi volt, a második a Magyar.