Hogyan jelenhet meg a Waldorf pedagógia magyarul a Felvidéken ?

  • PDF

Waldorf pedagógiáról beszélgettünk a Katedra éves közgyűlésén. Még 2010-ben kezdett szerveződni egy Waldorf iskola Dunaszerdahely vonzáskörzetében. Az akkori kezdeményezés csírái mind a mai napig megvannak. Akkor 7 tanár végzett Waldorf osztálytanítóként. Többen ma is tanítanak Dunaszerdahely környéki „hagyományos” iskolákban. Talán új lendületet vesz nemsokára a kezdeményezés, mivel egyre több szülő és tanár is látja, tapasztalja a hagyományos oktatási rend határait és korlátait. A Katedra napon meghívott vendégként beszélgetett a jelenlevőkkel Bödők Károly, kinek eredeti végzettsége tanár és végzett Waldorf osztálytanító. Jelenleg vállalkozóként tevékenykedik. A 2010- es Felvidéki Waldorf mozgalom egyik főszervezője. Két gyermekük jár Magyarországra naponta a Duna menti Csicsóról, Győrsövényházára a Vadrózsa Waldorf általános iskolába. Harmadik gyermekük pedig 7 évet járt Waldorf alapiskolába. Jelenleg a Győri Hild József építőipari szakgimnázium tanulója. Tőle kérdeztük a tapasztalatairól.

Miért kezdtetek keresni alternatív oktatási módszereket ?

Mikor a legnagyobb fiunk hat éves lett, mint minden szülőben, bennünk is felmerült, hogy melyik iskolába adjuk a gyermeket. Óvodába Hegyétére( Kútniky )-ban jártunk, ahol remek óvónők dolgoztak. Nagyon szerettük őket. Itt volt alsó tagozatos kisiskola 1-4 évfolyam.  Megkérdeztük ki lesz az osztályfőnöke akit remek pedagógusnak tartottak. Egy Győri barátunk ekkor mondta, hogy az ő gyermeke Waldorf iskolába jár. Mi tudtuk, hogy a hagyományos iskolába bele fogják tömni a gyermekünkbe, ha akarja, ha nem az ABC – t és megerőltetett tempóval tanítják majd a Szlovák nyelvre. Ezért belenéztünk az akkor még Győr mellett levő Waldorf iskolába egy nyílt napba, majd elmentünk a felvételire, ahol a gyermek képességeit megvizsgálták. Minden rendben volt, tetszett neki és nekünk is.  Felvételt nyert. Akkor még nem tudtuk, hogy a családunk nyert felvételt, nem csak a gyermek.  Sokkal lazábbnak tűnt, gyermek centrikusnak.  Nagyon megtetszett amit ott láttunk és tapasztaltunk. Nem tűnt egyáltalán verseny istállónak. Az első osztályban sajnos nagyfiunk egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy oda járjon. Második évet viszont már ott kezdte. Időközben Hegyétéből Csicsóra kellett költöznünk.

Mi a Waldorf pedagógia helyzetképe a világban ?

Jelenleg több mint 1000 Waldorf iskola működik. A Waldorf oktatás teljes körű. A Waldorf pedagógia megjelent az óvodákban, alapiskolákban, középiskolákban is. Mindezen módszer kidolgozásában Rudolf Steiner emberközpontú, Antropozófus útmutatásait vették alapul. Az első iskola Studgartban 1918 ban nyitotta meg kapuit. Magyarországon az 1940 években jelent meg. Igazából Magyarországon 1989 után kezdett el terjedni. Jelenleg Magyarországon több mint 35 alapiskola, 50 óvoda valamint 10 Waldorf gimnázium működik. Számuk folyamatosan évről évre gyarapszik. Csehországban hasonló a helyzet. Ott is dinamikusan nyílnak meg az új iskolák. Szlovákiában a hatályos törvények miatt csupán egy 3 alapiskola van és néhány napközis óvoda. Waldorf pedagógia alapjai a kereszténység elvére épül. Iskolák megtalálhatók minden kontinensen, szinte minden országban, nyelvtől, nemzeti hovatartozástól függetlenül.

Mik a különbségek a Waldorf és a hagyományos oktatási rendszer között ?

A sok különbség közül csak néhányat tudok most felsorolni. Ennek oka, hogy a sok-sok minden pozitív tapasztalatot, melyet a 7 év alatt tapasztaltunk nem tudok mindent részleteiben az idő rövidsége miatt elmondani.

Talán a legfontosabb, hogy a család egésze részt vesz az oktatásban, nem csak a gyermek. A gyermek naponta jár iskolába, szülői esteken és konzultációkon, foglalkozásokon pedig a szülők is megismerkedhetnek, mit él át a gyermek nap mint nap az iskolában. Például a szülők a gyermeküknek ha szeretnének faraghatnak Lírát, mindenféle asztalos előképzettség nélkül. Ezt a hangszert a gyermek használja majd az órákon.  Semmi nem kötelező.

A diákok megismerik a napi természetes ritmusokat a természetes életkörnyezetet. Tudományos felmérések bizonyították, hogy a Waldorf iskolában végzettek körében 40 év felett kevesebb volt  a cukorbeteg és a magas vérnyomásban szenvedő. Nincsenek kényszerítve, hogy mindenképpen első félév végére tudják az ABC –t. Lassabban tanulnak, viszont a tanagyag élményszerű megismerése sokkal tartósabban rögzül, sokkal használhatóbb a felnőtt életkorban.

Megtanulnak furulyázni, kötni, horgolni. A Furulya segíti megismerni a ki és belégzés ütemét és fontosságát. Kötés , horgolás, fafaragás egyéb kézműves foglalkozások pedig segítik a finom motorikus képességek kialakulását, melyek segítik a gondolkodás harmonikus fejlődését.

Talán a legfontosabb, hogy nem tömik száraz tananyaggal a gyermekek fejét, ha nem életkoruknak megfelelő, élmény dús tananyagátadás történik, melyet a gyermek sokkal megjegyez egy életre. Az élethez való hozzáállást tanítja a kötelezően elsajátított tananyag mellett. Még sokáig sorolhatnám a felsorolást.

Milyen különbségek vannak a Waldorf és más elérhető alternatív oktatási rendszerek között ?

Jelenleg  sok oktatási módszer található. A Waldorf a leg komplexebb közülük. Az óvodás kor előtti kortól egészen a felnőtt korig biztosít életkornak megfelelő képzést, ismeretanyagot az ember személyiségtípusának megfelelően. Nem csak a gyermeknek, ha nem a családoknak. A módszert magyarul is tanulható, mert a tanárok magas szintű szakmai képzése magyar nyelven is elérhető. Van óvónőképző, osztálytanítói képzés,folyik a  szaktanárok képzése, valamint más a pedagógiával szorosan össze kapcsolódott szakterületek képzése is folyamatos, mint az Antropozófus gyógyászat, Festésterápia, Euritmia és Bothmer képzések. Ezeken a képzéseken a szülők illetve bárki jelentkezhet.

Mivel az iskola mesze van , hogy oldjátok meg a mindennapjaitokat ? Megéri ?

Sokszor feltették már ezt a kérdést: A válasz igen, megéri. Érdemes ekkora családi áldozatot hozni. Mi naponta megyünk 2x Győrbe. Győrből iskolabusszal mennek a gyermekek iskolába. Naponta 50 km-t utaznak az iskolába és vissza. Nem fáradtak ebben. Máshogy érzik a világot mint mi. Amit látunk és tapaszalunk, hogy sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, kreatívabbak, problémamegoldóbbak. Biztosan nem fognak elveszni a világban. Sokkal kevesebb a félelem bennük, mint a hagyományos iskolában járókban. Talán ez igaz más Waldorf iskolába járó gyermekekre is.

Mindenkinek megfelel a Waldorf iskola ? Hogy látod ?

A gyermekek 90 % igen. Vannak olyan gyermekek, akiknek kell a nagyobb kötöttség a sablonos hétköznapok vagy más környezet. A felvételi beszélgetések alkalmával legtöbbször ezek ki szoktak derülni.  

Hogy látod mikor nyílik meg az első magyar nyelvű Waldorf iskola ?

Ez a kérdés megválaszolása, azokon a szülőkön múlik, akikben van elég elhatottság, hogy iskolaalapításban gondolkodjanak. Ez történhet néhány hónap alatt vagy pár éven belül. A Szlovák iskola jog már engedékenyebb ez ügyben, mint volt pár évvel ezelőtt. Jelen jogi helyzetben biztosan  érdemesebb jogilag már meglevő iskolához csatlakozni. Ekkor Waldorf jellegű osztály nyílhat teljesen Waldorf szellemiségben. Ugyan ez igaz az óvodákra is. Hasonló iskola jogi környezet van Romániában mint Szlovákiában. Minden ország más. A módszer pedig adoptálni kell az adott ország jogrendjére. Ez amúgy is folyamatosan változhat.

Hogyan lehetne ezt elősegíteni ?  Mi a megalakulásának folyamata?

Lelkes összetartó szülői csapatra lenne szükség, akik hetente , kéthetente rendszeresen találkoznak. Ezen előkészítő folyamatra is van egy mentor csapat Magyarországon, akik segítik a szülői közösségeket az iskola alapítás előtt és legalább három évig az alapítás után. Nagyon szívesen segítek személyesen is, amennyiben valaki megkeres.  

Hol tudnak a tanárok és a szülők többet megtudni a Waldorf pedagógiáról?

 

Alap információk az interneten megtalálhatók. Érdemes elmenni bármely iskola vagy óvoda nyílt napjára. Érdemes megkeresni a Waldorf óvónői és tanárképzést. Ez magyar nyelven elérhető a ELTE  Bárczi Gusztáv tanárképzőn (/www.barczi.elte.hu) valamint a Waldorf tanárképző képzésein (www.waldorf.hu) . Egyéb képzések is nagyon érdekesek. Az ott tanultak a mindennapokban is használható www.bothmer.hu. Szlovákiában működő Waldorf szövetség elérhetősége: www.iwaldorf.sk

(Szerző: Bödők Károly)