AZ ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEK Összefoglaló

  • PDF

 

 

IGAZSÁG

BECSÜLETESSÉG

BÉKE

SZERETET

ERŐSZAK-MENTESSÉG

Analízis

Bizalom

Alázat

Barátság

Áldozathozatal

Bölcsesség

Egészséges életmód

Állhatatosság

Boldogság

Bátorság

Egyenesség

Elhatározás

Belső csend

Egyenlőség

Beteljesülés

Egyszerűség

Elkötelezettség

Belső szabadság

Egység

(Az) erőszak elutasítása

Hitelesség

(Az) energia helyes felhasználása

Higgadtság

Együttműködés

Etika

Holisztikus gondolkodás

(Az) erőforrások helyes felhasználása

Hit

Empátia

Félelem- nélküliség

Intuíció

Felelősség

Kiegyensúlyozottság

Figyelmesség

Globális tudatosság

Kíváncsiság

(Az) idő helyes felhasználása

Lelkierő

Hála

Hazafiság

Koncentráció

Jellem

Magabiztosság

Hűség

Más kultúrák elfogadása

Következtetés

Jó társaság

Megelégedettség

Jóindulat

Mindenek jólétével való törődés

Kreativitás

Kezdeményezőkészség

Megfigyelés

Könyörületesség

Önuralom

Megértés

Kötelesség

Méltóság

Megbecsülés

Önzetlen szolgálat

Objektivitás

Különbségtétel

Nagylelkűség

Megbocsátás

Összhang

Őszinteség

Lelkesültség

Nyugalom

Odaadás

Pártatlanság

Párbeszéd

Lelkiismeret

Optimizmus

Osztozás

Segítőkészség

Szintézis

Magasabb rendű célok

Önbecsülés

Részvét

Széles látókör

Teljesség

Moralitás

Összpontosítás

Rokonszenv

Szelídség

Tudatosság

Önbizalom

Reflexió

Szívbéli tisztaság

Tisztelet

Tudomás

(Ön)fegyelem

Stabilitás

Testvériség

Tisztesség

Vizsgálat

(A) pénz helyes felhasználása

Türelem

Törődés

Tolerancia

Módosítás dátuma: 2010. szeptember 17. péntek, 22:49