A HIT radikális teremtő ereje

  • PDF

A Hit radikális teremtő ereje

- avagy a Jupiter-Uránusz együttállás üzenete az Új Korszak hajnalán -

 

Június második hetétől újabb korszakalkotó csodák köszöntenek be az Égen. Június 8-án kedden a Jupiter a hit, az Isteni Törvény és a szeretet minősége együttáll a tisztulás istenségével az Uránusszal. Mivel a két bolygó szorosan egymás mellett halad egészen évben, így lényegében nem csak a nyári hónapokat, de közvetve az egész évet meghatározza.

 

A Jupiter most sorsformáló erőként teszi fel azt a kérdést, mit is jelent hinni?

 

Az igazi hit pontosan azt jelenti, amikor a láthatatlanban hiszünk! Hiszen Istent se „látjuk” konkrétan a szemünkkel, láthatatlanul van jelen életünkben. De ugyanilyen „láthatatlan” minőség az is, ha hiszünk az Angyalokban, vagy a Felső Szellemi Világban. A Teremtő azzal teszi erősebbé a hitünket, ha olyan élethelyzetbe hoz, amikor azt kéri, valami láthatatlanban higgyünk. Ami konkrétan, fizikailag, „kézzel foghatóan” esetleg nincs épp jelen. Az is lehet, hogy a próba úgy érkezik, hogy elvesz valami nagyon fontosat, azaz „kiemeli” a racionális látásunk köréből. Itt merül fel annak a kérdése: „Igazán hiszel benne, hogy visszatér hozzád?”

 

Sokszor szokták nekem mondani érzelmi kérdésekkel kapcsolatban, „De hát hogy higgyek az Igazimban, ha most nincs sehol?!” Pontosan ez a lényeg. A „még nincs jelen” csak azt mutatja, hogy szellemi síkon már létezik (hiszen a lelkedben ott él a „tudás”, hogy VAN), de a látható világban még várni kell rá. Talán már csak perceket, vagy napokat. De az is lehet, hónapokat. Amíg összeáll a földi világban is az a Rend, ami a szellemi világban már kialakult Sorsod ritmusában. A hiteddel tudod „behívni” Őt az életedbe, hogy „látható” legyen. Kérdezd csak meg magadtól: Hiszel abban, hogy rád talál az Igazi Társ? Hiszel benne, hogy boldog lehetsz? Hiszel benne, hogy neked is jár egy jó élet? Hiszel benne, hogy anyagi biztonságot tudsz teremteni? Hiszel benne, hogy olyan munkád lehet, amit szeretsz? Hiszel benne, hogy meggyógyul, akiért aggódsz?

Ha egy kicsit is meginogtál az előbbi válaszok során, még nem elég ERŐS a HITED. Akkor pedig legyél hálás a Teremtőnek, szeret téged annyira, hogy próbák elé állít, hogy erősödj a hitedben. Mert a hit az egyetlen olyan dolog ebben az életben, amivel világokat lehet a sarkárból kimozdítani. Hit nélkül, viszont ugyanezeket a világokat szét is lehet rombolni.

 

Nagymamám mesélte, hogy amikor a világháborúban nagyapámat elvitték a frontra ő végig BIZTOS volt benne, hogy hazajön. Hiába nem látta négy évig (!), hiába nem hallott róla hosszú évekig semmit, mégis HITTE, hogy hazajön hozzá. Pedig akkoriban nem volt telefon, és nagyapa nem írt neki óránként sms-eket, hogy beszámoljon a háború borzalmairól itthon maradt kedvesének. A „racionális világ” elnyelte őt nagymama szemei elől. Néha megingott. Néha sírt és imádkozott Istenhez, könyörögve, védje meg akit szeret. De ennél több „eszköz” nem állt a rendelkezésére. És nem is kellett. Ez volt a legtöbb, amit tehetett. Hogy négy éven át kitartóan, szilárdan hitt. És 1945-ben nagyapa épségben, egészségben visszatért a háborúból. Egy karcolás sem volt rajta. Pedig a pokol legbűzösebb vértengeréből húzta őt haza nagymama hite: a Don-kanyarból. Ahonnan sok esélyt nem hagyott a sors hazatérésre.. A kevesek, akik mégis hazatértek azon szerencsés kiválasztottak közé tartoztak, akiket itthon egy szerető feleség, vagy egy szerető édesanya acéllá edződött, próbatételeket kiállt, kétségeken felülemelkedett, rendíthetetlenül erős hite várt haza. Akit pedig senki nem várt itthon, azt a Teremtőbe vetett szilárd hite tartotta életben.

 

Az IGAZI HIT az, ha akkor is hiszed, ha épp nem látod. A láthatóban „hinni” nem nagy kunszt. Az csak hitetgetés… Ha Isten igazán meg akarja erősíteni a hitedet, valami olyanban kéri, hogy higgyél, amit „fizikai szemmel” épp nem látsz. Csak a lelked érzi, hogy létezik, hogy teljesedik, és közeleg, ezért tudja és éli a hitet. Nap, mint nap. A próbatételekből is újra és újra felállva – és egyre jobban megerősödve.

 

Miért beszélek próbatételekről? Mert az Uránusz-Jupiter együttállás még mindig oppozícióban van az idő és a türelem Nagy Mesterével, a Szaturnusszal. Ezekben a hónapokban a hit próbája által válik lépésről, lépésre erősebbé és biztosabbá szívünkben a hit. Istenben és önmagunkban. Abban, hogy igenis lehetünk boldogok! Abban, hogy igenis értékesek vagyunk.  (Elárulok egy titkot: a mágusok bölcsessége szerint az élet csupa öröm és fényesség, mert ők már megtanultak az örömökből tanulni, ezért  nincs szükségük kemény próbákra. Így is lehet élni.)

 

Mit jelent tehát a Visszaúszó halakban a Jupiter és az Uránusz együttállása?

 

A tisztaság és a hit együttes energiája által a hit teremtő erejének ajándékát kapjuk!

És miért a címben szereplő radikalizmus? Mert most mindemellett egy kuriózumban lesz részünk nekünk, akik 2010-ben itt a földi világban élünk. Ennek a gyönyörű együttállásnak így is hatalmas ereje van, de most nem érik be ennyivel az Égiek, és a Jupiter-Uránusz együttállást felerősítik a Plútó vehemensen lehengerlő erejével, akként, hogy június 10-től a Plútó egy bájosan drámai mozdulattal kvadrátba (azaz teremtő fényszögbe) lép a Tiszta Hit erejében eggyé olvadó két istenséggel. A Plútó és az Uránusz teremtő fényszöge olyan ritka jelenség, amire hosszú évtizedek óta nem történt meg! Üzenete, hatása ennek megfelelően átütő és hosszú távú.

 

Bár Június 10-től a Plútó és a Jupiter-Uránusz együttállás teremtő fényszöge még nem „pontos” (csak ún. orbisban van, azaz „hatótávolságon belüli”), ezúttal azért veszem mégis figyelembe, mert két lassú mozgású, nagyon fajsúlyos bolygóról van szó, így a fényszögük hatása is erősebb az átlagnál. A két messianisztikus találkozásával június 10-től így feláll a Fény-háromszög egyik oldala (a Fény-háromszögről a „Változás kora” című írásban olvashattok, erre most nem térek ki külön). A Plútó ráadásul a Tejúton jár a Kígyótartó csillagképben és a Nyilas csillagkép nyilánál. Azaz rendkívül magas szintű isteni teremtő energiák fognak gondoskodni arról a radikális tisztulásról, és gyökeres változásról, amit az Uránusz-Jupiter és a Plútó kvadrátja elhoz az életünkbe ezen a nyáron. Mindez pedig minőségi felemelkedéshez és a teljes újjászületéshez vezet, annak alapján milyen értékekre helyeztük eddig az életünket, miben hittünk eddig, és miről szól most, ezekben a hónapokban a hitünk.

 

A folyamat hatásaként Június 8-án kedden előszőr letisztul miben hiszünk. Majd a hét második felétől (egész nyáron át, de időben pontosan nem behatárolható módon) EZ a tiszta hit válik mindent elsöprő teremtő erővé!

 

Szépen látszik mindebből, hogy a hit ereje óriási minőségi emelkedést hoz júniusban! Vagy úgy is mondhatnám, mindaz, amiben eddig hittünk most radikális erővelmegvalósul.

 

Amikor a tisztaság és a szeretet energiája találkozik a radikalizmus minőségével, akkor a tiszta szeretet mindent átminősítő ereje köszönt be életünkbe. Ez a tiszta szeretet energia hullám most valóban mindent visz! Ha nem ijedünk meg tőle (mert ilyen erős szeretet erőben a „halandó ember” bizony meglepődhet néha), és óriási hullámait bátran meg tudjuk lovagolni, akkor olyan magasságokba repít, amelyről eddig csak álmodni mertünk.

 

Tovább fokozza a bolygóhármas fenségesen lenyűgöző hatását, hogy a Jupiter-Uránusz együttállás ráadásul a tavaszpontnál lesz! (Amit az Uránusz pár napja már elért, most ide követi a Jupiter is.) A kezdet minőségét a Plútó ereje akkora lendülettel löki be június közepétől, hogy az új korszak radikális erőkkel indulhat eléletünkben. Mindaz, amit eddig csak terveztünk elindítani, most aztán hatalmas robbanással, „no kecmec” alapon, tiszta lappal INDUL EL. Konkrétan azt eredményezi, hogy egy szinttel feljebb léphetünk sorsunkban – egy teljesen új korszakba.

Fontos, hogy közben végig kézben kell tartanunk az energiákat! Hiszen a kiáradás (Jupiter) és a koncentráció (Szaturnusz) ereje egyszerre érvényesül (még mindig hat az Uránusz-Szaturnusz szembenállás, ami tovább fűszerezi a helyzetet). A túláradó szeretet (szerelem) közben is tudatosan koncentrálnunk kell kötelességeinkre, ami néha bizony okozhat feszültséget bennünk. A megoldás, hogy a két látszólag ellentétes energiát most EGYÜTT kell kézben tartanunk! Ez komoly önfegyelmet igényel.

 

Mivel az Uránusz a Nagy Forradalmár, így a Plútóval karöltve elhozza azt az üzenetet, hogy amit eddig vártunk, vagy halogattunk annak most eljön az ideje, hogy egy drasztikus lépéssel meglépjük. Kompromisszumok nélkül. Radikálisan.

 

Az egyéni kreatív erők felszabadulásának ideje jött tehát el. Az önálló, meghökkentő, (talán kicsit „őrült”) teremtő energiák kirobbanó erővel fognak megvalósulni. Az eddig titkolt, vagy féltve őrzött zseniális újítások és ötletek most mindent elsöprő hajtóerővel fognak a felszínre törni, és testet ölteni. De ezek közül a zseniális, újító, impulzív energiák közül csak azok maradhatnak meg, amelyek tiszta minőségben az Örök Emberi Értékek elvén nyugszanak.

 

Emellett Szaturnusz Mesternek hála az Igaz Értékek radikális letisztulására is sor kerül. Bármely életterületen.

 

Érzelmi téren is várhatóak néha őrült vagy sokkolóan váratlan fordulatok. De a sokkhatás által a Paradicsomba nyerhetünk bebocsájtást (ha magas szinten éljük az életünket, sorsunkat felvállalva, tisztulási, átminősülési feladatainkat becsülettel elvégezve). Az értéktelen érzelmi kapcsolatok terhe alól ezúttal végleg és radikálisan megszabadulunk. Vagy ha önként nem megy, hát megszabadítanak ezektől egy váratlan és ellentmondást nem tűrő isteni fordulattal az Égiek. Érzelmi téren hihetetlenülnagy mélységek nyílnak meg. Fedett titkok, rejtélyes ügyek tisztulhatnak le váratlanul, mély érzelmek törnek a „semmiből” a felszínre. Úgy is mondhatnám: kicsit most kinyílik egy kapu, amely eddig vaslakattal zárva volt.

 

Radikális szeretet energiák szövik át hétköznapjainkat, mély szenvedélybe ringatva minket. Miközben a Szaturnusz hatására kicsit végig „észnél” kell maradunk. A mély érzelmek így válhatnak hosszú távon is stabillá és időtállóvá.

 

Visszaúszó halak és a Plútó találkozása által egyben váratlan és mindent elsöprő fordulattal térhet vissza az életünkbe valami, vagy valaki (jelen vagy előző életünkből). A visszatérés célja egyéni élethelyzettől függ – de két eset lehetséges. Aki még lezáratlan dolgokkal küzd az életében, annak most eljön az ideje, hogy az idejétmúlt kapcsolatokon, és sors-helyzeteken ezúttal végleg és radikálisan tovább lépjen. (Erre szeptemberig ad még esélyt az Ég, aztán ez a „kör” bezárul.) Illetve aki már máshol tart a fejlődésben, annak azért a visszatérés, mert a szeretet erejével kell egy helyzetet átminősítenie. Ezúttal azonban olyan magas átminősülést hoz ez a szeretet energia, amely hosszú távon emelheti életét sok-sok szinttel feljebb!

 

Eljött az elrendelt ideje a radikális megújulásnak az Isteni Törvény szerint, egy olyan visszatérő érzelmi helyzet által, ami Sorsunk Útjára irányít minket. Talán pont ez lesz az, ami egy ÚJ KORSZAKOT forradalmi módon elindít életünkben.

 

Az Uránusz a nagy teherletétel bolygója is. Az a megkönnyebbülés, amire eddig vártunk, most az Égiek áldásával berobban életünkbe. A terheinktől való megszabadulás radikális erőkkel zajlik le ezen a nyáron, minőségibb, tisztább, ezáltal boldogabb életet teremtve.

 

Mivel a Plútó a Tejúton jár, ráadásul a gyógyítás csillagképében, a Kígyótartóban, így most eljön az ideje, hogy a súlyosabb betegségekből is átütő erővel (Tejút erővel!) meggyógyulhatunk. Ennek persze feltétele, hogy a tisztaság és a megtisztulás folyamatát itt is kövessük! Természetes gyógymódok, kemikáliák helyett. A gyógyulási és tisztulási folyamatban sokat segít a hegyikristály ereje. Akár az ívó vizünkbe is beletehetjük (éjszakára), mert csodálatos tisztító erővel tölti fel a vizet, amely így közvetíti a testünknek ezt az energiát. A hegyikristály alkalmazása akár ékszerként, akár talizmánként, akár csak az asztalra kitéve mindenképpen pozitív, gyógyító, tisztító rezgéssel tölti fel lényünket, amelyre szükségünk lesz ezekben a nyári átminősülő hónapokban.

 

Nagyon erős lesz az Égi jelenlét a következő hónapokban! Az Uránusz és a Jupiter az isteni hírekért felelős Pegasus csillagkép alatt egyesülnek, az Égi Sugallatok tehát robbanásszerűen öltenek testet most. Segítenek, üzennek, jeleznek, súgnak, védenek. Csak hallgatnunk kell Rájuk. (Közben persze az ép eszünket és a racionális valóságunkat fegyelmezetten megőrizve!)

 

Óriási, mindent elsöprő, lehengerlő erejű (sors)fordulatok köszöntenek be a két messianisztikus és a Jupiter összeadódó energiái által. Sokak életében talán az az út, amit eddig jártak egy váratlan fordulat (vagy isteni sugallat) hatására teljesen megváltozik, és szinte a semmiből az addigi „irány” ellenkezőjére fordul. Bármilyen legyen is az útirány-váltás, egy biztos, a Jupiternek hála szerencsésen alakul és az Isteni Törvény szerint való! A Plútónak hála pedig egy jóval magasabb életminőségbe repít. (Még ha talán csak hosszú távon éreztek is rá ennek a valódiságára.)

 

Mindeközben az Isteni Törvény tiszta ereje elementáris erővel ölt testet a földi világban. Arra készüljetek, hogy bármi (szó szerint bármi!) megtörténhet ezen a nyáron! A legváratlanabb formában, a legszélsőségesebb módon, elsöprő energiákkal átitatva, és ezzel a Tejút Fénylő magasságaiba repítve! A Nyilas csillagkép Fénynemző ereje és a Halak csillagkép érzelmi egység élménye által nagyon erős szeretet erők öltenek testet, félni épp ezért csepp okunk sincs!

 

A Plútó a Nyilas csillagkép nyílvesszőjénél jár éppen, amellyel a Fényt és a Szeretetet a legszélesebb körben tudjuk szétszórni magunk körül. A Fénynemzés most radikális erővel tör előre, letisztítva maga körül mindent, ami nem felel meg a Tejút magas égi minőségének.

 

Tudom, hogy vannak, akik nehéz időket élnek mostanában! Nekik szeretném üzenni, hogy kérem, ne adják fel! A Teremtő Istenbe és Boldogasszonyba kapaszkodjanak erős kézzel, és ne engedjék hitükből eltéríteni őket akkor sem, ha úgy érzik, a sors „hadat üzen” éppen. Mindez nem más, mint a radikális tisztulás része! Azért kell keresztül menniük a próbákon és a drasztikus változásokon, mert Isten az akarja elérni, hogy minden felesleges tehertől megszabaduljanak. Legyen az akár érzelmi, akár anyagi „teher”. Az Égi Törvény szerint azonban a tisztulási folyamat során egy teljesen Új Ember születik meg bennük, aki már egy minőségileg jóval magasabb szinten éli tovább életét.

Mert ahogy Zentai Anna Barátom mondja: "Minnél nagyobb az erő, annál minőségibb a változás."

 

Legyetek tehát bármilyen kilátástalan helyzetben, szeretném, ha tudnátok: biztosan felálltok belőle! Mert a Plútó elementáris erejébe kapaszkodva a legmélyebbről a legmagasabbra szárnyalhatunk! Önként átadva magunkat a teljes átminősülési folyamatnak. A Szaturnusz egyben főhajtást kér az Égi Elrendelés előtt.

 

A következő idők (évek) a Plútó és az Uránusz teremtő fényszöge révén olyan gyökeres, robbanó erejű és teljesen váratlan fordulatok sorát indíthatják be, amelyek esetleg okozhatnak káoszt vagy zűrzavart. Azonban most jön a titok: ha mindezt félelemben élitek meg, akkor az energiák ellenetek fordulhatnak és alacsony fejlettségi szinten maradva „rombolásként” és nem ÉPÜLÉSKÉNT hatnak. És ez az, ami nagyon nem mindegy! Itt lép be a ti felelősségetek! Én egyet tehetek: felvázolom azokat a magas szintű, isteni teremtő erőket, amikkel a következő időkben szó szerint (!) az egész sorsotokat átfordíthatjátok a Tejút Fényes magasságai felé. De a döntés a tiétek. Az Égiek tiszteletben tartják a szabad akarat törvényét. Ha úgy döntötök, nem akartok feljebb lépni, maradhattok a káoszban is. De ha megszületik a belső döntés a gyökeres átalakulás Fénylő irányába, akkor a folyamat elindul. Ehhez pedig a következőkre van szükség:

Elsősorban erős Hitre! Másrészt, szeretetre a szívetekben. A pozitív irány biztos tudására. Teremtő erőtök „tudására”. Tisztaságra és tisztulási képességre. Intuitív sugallatokra. Az Örök Emberi Értékek felismerésére. Rugalmas lélekre. Az egónak egy nagy ellensége van: a változás. Görcsösen a biztosba akar kapaszkodni. Mindenáron. Hát most ennek pont az ellenkezőjében lesz része. Ezért kell a Lélek Szavát követni! Mert a Lélek rugalmas. Hisz tudja, hogy csak egy Törvény van, csak egy igazi biztonság: a SZERETET. És ha ez jelen van az életetekben, akkor nincs mitől félni! Mert a biztos pont megvan, amibe bátran kapaszkodhattok bármilyen élethelyzetbe kerüljetek is.

 

Tudjátok miért szeretem én annyira a Plútót? Mert az egyetlen bolygó, amely a sorsfordításhoz szükséges erőket képviseli! Az egyetlen! Energiáival persze „tudni kell” bánni. De ha egyszer erős kézzel megfogjátok egy vágtató paripa hátán a gyeplőt, onnantól már nem rettegve kapaszkodtok lobogó sörényébe, hanem egyenes háttal és büszkén ültök a nyeregben, uralva a sorsot és uralva az utat, amin vágtázik épp Plútó Fénylő Paripája.

 

Az eddig megszokottból való radikális kitörésre van kilátás ezekben a hónapokban, ami csodálatos lehetőség. Aki már régóta vágyik arra (akár tudat alatt), hogy „túlrögzült” életében jelentős változás álljon be, hát most igazán örülhet. Mert megvalósul. Az Uránusz és a Plútó közös erővel, feketén-fehéren robbantja le rólunk a fejlődésünket akadályozó, idejétmúlt helyzeteket, vagy kapcsolatokat. Mindennek eredményeként érzelmi életünk gyökeres és minőségi megújulására van biztos kilátás. Ami ritka nagy csoda!

 

Összefoglalva tehát a most beköszöntő sűrű energiák üzenetét:

 

Teljes MINŐSÉGI ÚJJÁSZÜLETÉS vár ránk!

Ennek során a Hit erejével tudunk elindítani egy  vadonatúj korszakot. Tehát amiben hiszünk, az most radikális erőkkel fog megvalósulni. És nem kis léptékben, hanem ellentmondást nem tűrő, radikális ütemben. A hit teremtő ereje minőségi felemelkedést hoz – ha elég stabilak vagyunk. Ha még nem, próbatételek elé állítanak minket az Égiek. A próbákat kiállva azonban a Tejút isteni erejével kézzel fogható átminősülésre van lehetőség. Bármilyen eddig kilátástalannak tartott élethelyzet, vagy betegség teljes egészében átminősíthető. Felfelé. A megtisztulásból pedig minőségi megújulás születik meg! A terhektől való radikális megszabadulás ideje jött el. Ezen a nyáron egy mély sóhaj hagyja el ajkunkat és a felszabadulás érzésbe szinte beleborzongunk, de úgy, hogy ha ügyesen fogjuk meg sorsunk gyeplőjét borzongás közben több lépcsőfokkal feljebb léphetünk.

 

 

Az itt leírt üzenetek hatása ezúttal nem csak a jövő hétre, hanem hosszabb távra, egész nyárra érvényes (lévén fajsúlyos bolygók találkozásáról van szó). Épp ezért a Merkúr jövő heti szépséges dupla háromszögéről jövő hét közepén egy külön írásban számolok majd be.

 

 

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2010 Június 06.

 

Módosítás dátuma: 2010. június 12. szombat, 17:26