Az IGAZSÁG Spirituális alapja

  • PDF

Az IGAZSÁG Spirituális alapja:

Az isteni minőség változatlan és lényegi természetének felismerése önmagunkban és a teremtés egészében


IGAZSÁG

DEFINÍCIÓ

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Analízis

ANALÍZIS

Valamely egész alkotórészeire való bontása; egy összetett egész, a részei és a részek közötti viszony vizsgálata; az összetett kifejezés elemibb részekre való bontása.

Az ember két speciális képességgel van megáldva, a következtetés képességével, és az analízis és szintézis képességével. Használd arra e képességeidet, hogy megtaláld bensőd igazát, ami egyben minden és mindenki más igazsága is… minden testet az isteni minőség alapelvei mozgatnak, mindet ugyanaz a belső motiváció készteti cselekvésre (1968. július 4.)

Természetesen minden lény és minden dolog isteni eredetű – ám az intelligens analízis segítségével ki kell választanod azon lényeket és dolgokat, amelyek segítségedre lehetnek, és el kell kerülnöd azokat, amelyek akadályoznak. Ez a bölcsesség útja. (1970. november 20.)

Állj meg egy pillanatra, és vizsgáld meg a szokásaidat – analizáld őket, vesd őket alá az erkölcs, az igazság, a szeretet és a lelkierő próbájának. (1968. szeptember 24.)

Törekedned kell jellemed analizálására, és fel kell ismerned hibáidat, nem szabad viszont mások jellemét elemezned, és hibáikat keresned. Ez az önvizsgálat roppant fontosahhoz, hogy napvilágra tárjuk a spirituális fejlődést meghiúsító hibákat. (1966. március 17.)

Bölcsesség

BÖLCSESSÉG

Belső minőségek és viszonyok felismerésére szolgáló képesség; éleslátás; jó érzék; bölcs viselkedés, vagy tett-sorozat; az ősi idők beavatottai-nak tanításai

A bölcsesség nem a manapság túlzottan felértékelt okosságot jelenti, de azt a képességet, hogy mindent valós arányaiban lássunk, hogy felbecsüljük a múlandó és az örökös, a helyhez kötött és az univerzális, a felszínes és a mély közötti különbségeket. (1963. szeptember 12.)

Csak akkor lehet tiszta a szíved, ha feladod az egódat és a kötelékeidet; ez a tisztaság pedig elvezet a legmagasabb rendű tudás megtapasztalására. (1998. szeptember 25.)

Hogy a bölcsesség útján járjunk, meg kell ismernünk és gyakorolnunk kell a szent gondolatokat, a szent szavakat és a szent tetteket. (1998. október 19.)

Ha a szeretet és az igazság útját járod, tiéd lesz minden jólét és bölcsesség. Légy szilárd és ne inogj meg. (1998. november 22.)

Az élet célja nem a pénz, az arany hajszolása. A pénz jön is, megy is. A valódi érték a bölcsesség. Az igazi bölcsesség pedig az egység felismerése a sokféleségben – a bölcsesség e gazdagságára kell törekednünk. (1999. február 15.)

Az információ hegységeit már meghódítottuk, megfeledkeztünk azonban a bölcsességről. Ezért kell fejlesztenünk az Egyetemes és a Kizárólagos birodalmának megismerésére irányuló képességünket. (1961. november 24.)

Ha a nagy emberek életét tanulmányozod, látni fogod, hogy bölcsesség csak a bajból és a fájdalomból származhat. Bánat nélkül nincs bölcsesség. A legtöbb bölcs tanítást a fájdalomtól kapjuk. (1998. január 1.)


 

Egyenesség

EGYENESSÉG

Őszinte viselkedés; a szenteskedés, a díszítés, a torzítás és a túlzás hiánya

Légy egyenes; csak őszinte tapasztalataidról beszélj, ne túlozz, ne torzítsd el vagy hamisítsd meg a történteket. (1964. november 26.)

Inkább az egyszerűségre és az egyenességre fektess hangsúlyt, mint a pompára és a ragyogásra. (1971. március 24.)

Ha egyenes szándékkal lépsz a spirituális gyakorlat útjára, többé nem keresel hibát másokban, és nem hirdeted saját tökéletességed. (1972. december 25.)

Először is vizsgáld meg viselkedésedet és hitedet, hogy lásd egyenes és szilárd vagy-e. Ne hozz szégyenbe másokat, ne mutass rá hibáikra. Az általad fellelt hibák benned vannak, és ha magadat jobbá teszed, a világ is jobbá lesz! (1960. szeptember 30.)

Spirituális terén egyenesnek és őszintének kell lenned. Ne színlelj, ne csapd be magadat és embertársaidat! (1961. július 18.)

Csakis az egyenes és megfontolt ember nyeri el a bölcsességet; az egyenes ember nagyszerű tetteket képes véghezvinni. (2000. május 6.)

Egyszerűség

EGYSZERŰSÉG

Bonyodalmaktól mentes állapot; nyílt kifejezésmód; látszat-nélküliség; az alapokra történő leredukálás; vminek az érthető mivolta

Az egyszerűség az isteni minőség jele. (1967. november 24.)

Semmi sem egyszerűbb, mint kimondani az igazat. Ha egyszer bemerészkedsz a hazugság birodalmába, folyamatosan új, összefüggő történetekkel kell előrukkolnod… ez pedig nagyon bonyolult és zavaró dolog. (1970. május 13.)

Légy őszinte, légy egyszerű, légy tisztességes. Ez a sikeres beszéd legjobb receptje. (1967. augusztus 31.)

A lárma, a bonyolultság és az önteltség helyett inkább a csendességet, az egyszerűséget és az alázatot gyakoroljátok. (1966. március 16.)

Jellem, nyíltság, alázat, elfogulatlanság, egyszerűség – újra ezen eszméket kell megtennünk legmagasabb ideáinknak. (1979. október 1.)

Légy bármilyen pozícióban, lakj bárhol, mindig alázatoddal, önfegyelmeddel, magatartásoddal, öltözködésed egyszerűségével és beszéded kellemességével kell kivívnod embertársaid csodálatát. (1979. november 22.)

Einstein volt korunk legnagyobb tudósa: ő fedezte fel az anyag és az energia közt fennálló kapcsolat mély igazságát. Életének mottója: Egyszerű élet, sok tanulás. (1986. március 9.)

Hitelesség

HITELESSÉG

Saját személyiségünk, lelkünk vagy jellemünk iránti hűség; eredetiség; ténybeli megbízhatóság; az igényeknek való pontos és tényleges megfelelés; a tényeken alapuló tudás

A szent szövegek a tudás megszerzésének három hiteles módját említik: (I) a közvetlen érzékelést, (II) a következtetést és (III) és a „hiteles hangot”. Amikor például a tej az élesztő hozzáadása miatt megalszik, azt láthatjuk a saját szemünkkel, tehát ez közvetlen érzékelés. Amikor füstfelhők szállnak fel egy hegyoldalról, arra következtethetünk, hogy ég az erdő. A tanúságtétel pedig akkor hiteles és elfogadható, ha valós tapasztalásból ered, és őszinte szavak közvetítik. (1979. november 23.)

E hiteles Emberi Értékeket (igazság, erkölcs, szeretet, béke és erőszaknélküliség) nem lehet könyvből, az idősebbektől vagy a tanárainktól megtanulni. Ezen Értékek csak a tapasztalások és a példák útján sajátíthatóak el. (1985. június 1.)

Miért fojtanád el valódi képességeidet egy magadra erőltetett maszk viselése által? Légy őszinte, csak valódi tapasztalásaidról beszélj; ne túlozz, ne hazudj, és ne torzítsd el őket. (1964. február 19., 1964. november 26.)


 

 

Holisztikus gondolkodás

HOLISZTIKUS GONDOLKODÁS

Holisztikus: Az egészekkel vagy teljes rendszerekkel kapcsolatban lévő, összefüggő

Gondolkodás: A tudat vmire történő reflektálása; az ítélet- és fogalomalkotás valamint a következtetés képességének alkalmazása

A tudomány részleges, a spiritualitás egyetemes. A tudomány és a spiritualitás közti alapvető különbség az, hogy a tudomány a külső világ jelenségeinek megértésére koncentrál, a spiritualitás pedig az isteni minőség belső működését tanulmányozza. (1988. május 6.)

A spiritualitás azt jelenti, hogy minden létező dolog egységének felismerésére törekszünk; a teremtés egésze az Egyből származik (1994. április 14.)

Éljünk együtt; fejlődjünk együtt; osszuk meg tudásunkat embertársainkkal; éljünk harmóniában és békességben. (1994. február 3.)

Az ember számtalan információ terhét hordozza a vállán, és rengeteg képességgel bír, de nem képes egynek látni a dolgokat, nem képes felismerni az objektív, tárgyi világ alapvető egységét. (1964. október 14.)

Intuíció

INTUÍCIÓ

(sugalmazás)

Közvetlen tudásra, megismerésre vonatkozó képesség, amely racionális gondolatok és következtetések nélkül éri el célját.

Az intuíció Isten szava, a „belső hang”. Míg lelkiismeretünk azt súgja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, a sugalmazás azt árulja el, hogy mi az „ami van”, és mi az, ami „nincs”. Ideális esetben az ember ezen az intuitív szinten él. (Sathya Sai’s Amrita Varshini)

Légy tudatában az értelem korlátainak. A logikának meg kell hajolnia a Logosz (az Ige, az bölcsesség) előtt, a dedukciónak pedig meg kell hajolnia az odaadás előtt. Az intellektus csak az Isten felé vezető út első lépéseinek megtételében segíthet; az út hátralévő részét az intuíció világítja be. (1959. április 12.)

A tudósok minden érzékszervek által érzékelhető dolgot tanulmányoznak, a szent azonban maga mögött hagyja az érzékek és az intellektus birodalmát, sőt a képzelőerő világát is, és tovább utazik a kifinomult intuíció tartományaiba. (1970. augusztus 16.)

A tanulás legkívánatosabb tárgya az örökkévaló lélek titka. Ne elégedj meg azzal a tudással, amely lehetővé teszi, hogy átmeneti itt-tartózkodásod ideje alatt megkeresd a kenyered. Azért érkeztél emberként a Földre, hogy kiteljesítsd az intelligencia és az intuíció sajátosan emberi képességeit. (1981. június 27.)

 

Kíváncsiság

KÍVÁNCSISÁG

Tanulásra és tudásra irányuló aktív vágy; vizsgálatra vezető érdeklődés

Négy olyan dolog van, ami iránt minden érdeklődnie kellene: „Ki vagyok? Honnan jöttem? Hova tartok? Meddig leszek itt?” Minden spirituális önvizsgálat e négy kérdéssel kezdődik, ezekre keresi a válaszokat, hogy azok aztán a tapasztalásunk részeivé váljanak. (1960. június 25.)

Kutasd a látható és a láthatatlan alapját. A magas felhőkarcolóknak is mélyen a föld alá nyúlik az alapjuk. A látható világ alapja a láthatatlan isteni minőség, a transzcendens elv, és a tested az eszköz, amely által megkeresheted, megvizsgálhatod és megismerheted ezt az alapot. (1964. november 23.)

A kíváncsiság, a tudásra való vágy minőségét szintén fel kell használnunk a sokfélének és tünékenynek mutatkozó Valóság megismerésére. E tudásra csak megtisztult lelkiismerettel, Isten kegyelme által tehetünk szert. (1984. február 24.)

 


 

 

Koncentráció

KONCENTRÁCIÓ

A világos befogadást vagy megértést lehetővé tévő állapot vagy feltétel; irányított figyelem

Világi kötelezettségeidnek szükségképpen meg kell felelned, ám elmédnek közben mindig Istenre kell koncentrálnia. (1999. november 21.)

Az embernek testi és mentális forrásaira kell koncentrálnia, hogy sikeres legyen; fel kell töltenie magát Isten kegyével azáltal, hogy erejét és képességeit isteni célokra ajánlja föl. (1981. október 3.)

Mindenki szeretne bizonyos dolgokat, és nem vesszük észre, hogy amire vágyunk, az bennünk található. Az emberek manapság a külvilágra koncentrálnak: a külvilágot vizsgáljuk, ezért aztán nem vagyunk képesek érzékelni az igazságot. A béke, a boldogság és a mennyei üdvösség bennünk rejlik. Pontosan azért aggódunk ennyit, mert a külvilágra figyelünk, pedig ha elkezdünk belső világunkra koncentrálni, ott mindent megtalálunk majd. (2000. október 3.)

Ne a múlandóra, de a változatlanra irányítsd figyelmedet. (2000. május 17.)

Következtetés

KÖVETKEZTETÉS

A megértés, bizonyítás vagy gondolkodás általában logikus, racionális módszerek által alkalmazott képessége; racionális okfejtés által történő vizsgálat, szabály alkotása, vagy megállapítás

Ha nem kíséred különösen nagy figyelemmel a következtetési folyamatot, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a gondolataid saját éned által megszabott úton haladnak. A következtetéseket csak szabályokkal lehet kordában tartani, a részvét, a higgadtság, türelem és kitartás következetes alkalmazásával. (1959. április 12.)

Érzéseid és érzelmeid még a gondolkodási folyamataidat is elhomályosítják, és elvadítják a következtetéseidet. Ha az ember továbbra is szeretne kitartani azon az úton, amelyre következtetései vezették, az egoizmus gyakran csak tovább fokozza ezt a vadságot – és így bizony könnyűszerrel eljuthatunk az általunk vágyott következtetésekre! (1959. április 12.)

A spirituális zarándoklatok emelkedetté teszik a szívet, megtisztítják a sugallatokat, az alacsonyabbrendű ént pedig a gondolatok és tettek felsőbb szintjére juttatják el. A logikus okfejtés ugyanezt a célt szolgálja, vagy legalábbis ugyanezt kellene szolgálnia. Az értelem az univerzum egységét, eredetét és célját, a mikro- és makrokozmoszt irányító törvényeket kutatja; bekukucskál a félrehúzódó függöny mögé, hogy megpillanthassa a bábjátékost, akinek kezében összefutnak a szálak. (1959. április 12.)

 

Kreativitás

KREATIVITÁS

Újító készség; valami új dolog készítése vagy megalkotása a képzelőerő használatának segítségével

Az élet értelmének keresése csodálatra méltó érték. E keresésnek köszönhetőek az ember kreatív képességeinek a tudományok terén elért hatalmas eredményei. (1988. július 9.)

A gondolat, a szó és a tett tisztaságából fakadó tevékenységek két irányban nyilvánulhatnak meg: a művészi kreativitás és a tudományos kutatás terén. E kettő közül a művészi kreativitás a fontosabb. A szobrásznak, aki a sziklából akar kifaragni egy alakot, képzeletében rendelkeznie kell a kivésendő forma képével. Ha hiányzik ez a kreatív képzelőerő, nem képes a kődarabból szobrot alkotni. Ezért kell teljes mértékben megértenünk a képzelőerőt és a kreatív lendületet: mindkettő a kreatív tevékenységek forrásául szolgáló isteni minőségből ered. (1987. szeptember 24.)

Hogy mik a gondolatok? A gondolatok jelentik az emberben lakozó kreatív erőt, és az Istentől kapott szabad akaratát. (1964. február 3.)

(A tanítás és a tanulás folyamatának) kreatívnak, pozitívnak és produktívnak kell lennie. (1985. szeptember 7.)

 


 

 

Megértés

MEGÉRTÉS

Felfogóképesség; vmely dolog, fogalom lényegének, természetének, értelmének vagy magyarázatának a felfogása; a tapasztalatot fogalmak és kategóriák használata által befogadhatóvá tevő képesség; a különbségek kezelése; vmi v. vki irányába tanúsított rokonszenves v. toleráns viselkedésmód

Sokan rendelkeznek bőséggel, hírnévvel és társadalmi rangokkal – de vajon mit értek el ezen emberek, az élet céljának megvalósítása terén? Tévedésük oka az, hogy nem értik meg a látszólagos sokféleség alapját képező teljességet. A lelki nagyság jele az, ha mindenkiben felismerjük az isteni minőséget.(1998. január 1.)

Az ember úgy szeretne mindent megismerni, hogy közben nem akarja megérteni saját magát. Ismerd meg önmagad, akkor mindent megismersz majd. (1998. szeptember 25.)

A konfliktusokat a szeretet és a megértés által oldd meg. (1998. november 20.)

Bízz önmagadban és igyekezz megérteni az isteni szeretet természetét. Ez csak akkor lehetséges, ha szembenézel a nehézségekkel, a bajokkal szemben pedig türelemmel és kitartással viseltetsz. Így megértheted a Valóság igazi természetét. (1984. december 25.)

Ha valaki kritizál, ne vedd magadra a dolgot. Ne feledd el, hogy mindkettőtökben ugyanazon isteni alapelv munkál. Ha felismered ezt az igazságot, életedben többé nem lesz helye a félreértéseknek. (1999. szeptembe7.)

Objektivitás

OBJEKTIVITÁS

A tények v. feltételek személyes érzelmektől, előítéletektől v. értelmezésektől mentes kezelése és vizsgálata; az érzéki észleletből kiinduló v. azt magában foglaló adott tárgyakról, feltételekről és jelenségekről alkotott tapasztalat

Tárgyilagos módon kell megkülönböztetnünk egymástól az egyes dolgokat, hogy tudjuk, mi állandó és mi múlandó, mi a jó és mi a rossz. (1989. február 12.)

Ha valaki megfontoltan és objektív módon vizsgálja a valóságot, tapasztalni fogja, hogy az isteni minőség mindent áthat. (1991. augusztus 24.)

A tanult embernek különbséget kell tudnia tenni az örökké tartó és a múlandó között. Nem szabad a csillogást és a káprázatot hajszolnia, hanem mindig a jót kell keresnie. Tudnia kell, hogyan uralhatja az elméjét, hogyan őrizheti meg intellektusa tisztaságát és erejét előítéletektől és gyűlölködéstől mentesen, hogyan tarthatja távol érzéseitől az egoizmust. (1958. augusztus 2.)

Mindennek az isteni minőség az alapja, az objektív dolgoknak éppúgy, mint a szubjektíveknek. A szem nem láthat, a fül nem hallhat, ha az élet vezérlő elvét nem tartja életben az isteni kegyelem. (1983. április 21.)

A tárgyi világban elrejtett igazság elvét megérteni, és az isteni minőség üdvözült formáját megjeleníteni – ez az igaz spiritualitás (2002. október 14.)

 

Őszinteség

ŐSZINTESÉG

Szabad, nyílt és egyenes kifejezésmód; adott módszer becsületes és tisztességes volta; a jellem v. tett egyenes mivolta; a tényeknek való megfelelés; igazság; hitelesség

Minden ellenkező látszat ellenére továbbra is az őszinteség a legjobb irányelv. Az őszinteség a legkönnyebb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb viselkedésmód. Légy az, akinek vallod magad; mondd azt, amit tenni szándékozol; adj hangot tapasztalataidnak, de ne mondj se többet, se kevesebbet. (1979. szeptember 21.)

Gyakran hallani üzleti körökben, hogy az igazmondás nem kifizetődő. Ez nem igaz. Noha kezdetben adódhatnak bizonyos nehézségek, a teljesség és az őszinteség a megfelelő időben meghozza gyümölcsét. Még ha eleinte nem is kifizetődő ez a szemlélet, hosszú távon ez a legeredményesebb. (1990. február 10.)

Az őszinteségre épülő üzleti vállalkozás a társadalom szolgálatának és a spirituális elvek megvalósításának egyik formája. (1990. február 10.)

Annyit vállalj, amennyit teljesíteni tudsz; ne mondj többet annál, amennyi mondanivalód van. Légy őszinte és nyílt lelkiismereted irányában. (1968. március 11.)

Csak a becsülettel és nyíltsággal szerzett hírnév lehet maradandó és dicséretre méltó. (1986. augusztus 21.)

 


 

Párbeszéd

PÁRBESZÉD

Két v. több ember közötti beszélgetés; vélemény- és eszmecsere; különböző felek képviselőinek vitája egy megoldásra váró kérdésről

Úgy mondják, az udvarias szavak kellemes szavak – ám e szavak gyakran hamissággal és rágalommal teljesek. Gyakran kérdezik tőlem, hogyan élhetünk a társadalomban anélkül, hogy hamisságba ütköznénk? Rossz a megközelítés: az igazmondás az ember alapvető természete, a hazugság pedig egy mesterséges képesség. Légy természetes, légy önmagad, így nem kell elmerülnöd a hazugságban. (1967. március 10.)

Azt mondják, hogy beszéded oly édes, amilyenek az érzéseid; hogy szavaid legyenek igazak és kellemesek. De csak azért, hogy kedves legyél valakihez, ne állíts hamisat és ne túlozz. A lekicsinylésre vezető cinizmus, épp oly rossz dolog, mint a hízelgés, amely túlzásokba hajszol, és átlépteti veled az igazság határát. (1964. július 29.)

Vérmérsékletedben és beszédedben légy mindig visszafogott. Szavaidat odaadás és alázat töltse meg. (1965. július 13.)

 

Szintézis

SZINTÉZIS

Gyakran ellentétes fogalmak v. elképzelések koherens egésszé történő alakítása; egy tézisnek (adott személy által előadott állításnak vagy tételnek) és egy antitézisnek (szembenálló v. ellentétes nézetnek) a párbeszéd és a következtetés által az igazság magasabb szintjére való hozatala

Az élet spirituális és anyagi aspektusainak szintézisére van szükségünk. A spiritualitás mentheti meg a világot a materialista rend hibáitól, ez ruház fel bennünket társadalmi tudatossággal és az együttműködés szellemiségével, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a közös munka által megteremtsük a nemzeti jólétet. (Spirit & the Mind)

Az ember nem más, mint az elméjében feltámadó érzelmek, érzetek és reakciók szintézise. Az elme vágyaink, ösztöneink és gondolataink lakhelye. Ha elméd tiszta, tiszta lesz az általa érzékelt világ is. (1973. március 17.)

Az igaz tudás harmóniát és szintézist teremt a tudomány és a spiritualitás valamint az etika között. A tudomány látványos fejlődésének köszönhetően az ember manapság hajlamos értelmesnek és intelligensnek hinni magát – ám valójában csak akkor évezheti a természettudományok áldásos hatásait, ha a tudományon túlmutató dolgokat is igyekszik megérteni. (1985. november 22.)

 

Teljesség

TELJESSÉG

Morális v. művészeti értékekhez történő szoros ragaszkodás; ép állapot, épség; a teljes v. osztatlan lét minősége, állapota

A földi javak és a hatalom jönnek és mennek, ám az igazsággal és teljességgel szerzett hírnév örökké tart. Ha igazságot és becsületességet ültetsz szívedbe, életed különösen jelentőségteljes és értékes lesz. (1983. december 30.)

A morál és a teljesség jelentik az emberi faj éltető leheletét. Az emberi élet szentsége az e két elv mellett való kitartástól függ. Aki megfosztja magát az igazságtól, az nem képes erkölcsös és teljes életet élni. (2001. október 21.)

A szó valódi értelemében vett igazság meghaladja az idő, a tér és a körülmények korlátait. E transzcendens igazságot roppant nehéz a köznapi életben gyakorolni. Az ősi indiai spirituális szövegekben úgy írják le ezt, mint a teljesség elvét. Ez az emberi létezés alapja. Ezen alapról kiindulva a jelenség-világ összes ténye helyesen megérthető. (1987. szeptember 24.)

Több erőfeszítést kellene tennetek jellemetek és teljességetek fejlesztésére. Erkölcs és jóság nélkül értelmetlenné lesz az emberi lét. (1989. június 24.)


 

 

Tudatosság

TUDATOSSÁG

A felismerés, érzékelés v. tudás birtoklása v. kimutatása; éber megfigyelés v. a tapasztalatok alapján történő következtetés

Hogy mi a tudatosság? A teljes megértés. A teljes megértés pedig azt jelenti, hogy tudatában vagyunk az isteni minőség mindenütt jelenlévő mivoltának, és meg is tapasztaljuk azt. (1998. november 23.)

Mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy a világmindenséget beborító igazság részét alkotja. Hogy tudatában legyünk az isteni minőségnek, semmilyen „különleges helyre” nem kell elutaznunk – elég, ha befelé fordítjuk a tekintetünket. (1976. december 25.)

Mindenkinek ki kellene fejlesztenie magában azt a tudatosságot, hogy bár a gondolatok és nevek eltérhetnek egymástól, az igazság lényege mindig egy. (1991. december 25.)

Az isteni minőség tudatossága az emberben az az alapelv, amely egyformán jelen van a testben, a lelkiismeretben és a lélekben, ezért nevezhetjük a „teljesség állandó tudatának” is. Ez tudat képezi minden emberi érték forrását. (1987. szeptember 24.)

Az ember legfontosabb képessége a teljességre való tudatosság. (1994. december 25.)

Tudomás

TUDOMÁS (tudás)

A tapasztalati v. asszociációk által nyert tudás állapota; adott tudomány, művészet v. technika ismerete v. értése; a tudatosság állapota v. ténye; tudásunk v. ismereteink hatóköre

A világi tudást nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy semmibe venni: kétség kívül szükség van rá. Ám miközben megszerezzük ezt a tudást, a spirituális igazság felismerésén is munkálkodnunk kell. (1995. március 5.)

Az embernek a tudomás két fajtájával kell bírnia – azzal, amelyikből és azzal, amelyikért él. Az egyik által megkeresi a mindennapi betevőjét, a másik pedig maga az élet jutalma. Az egyik lehetővé teszi az életünket kényelmessé és biztonságossá tévő anyagi gazdagság megszerzését, a másik pedig megválaszolja azon kérdéseket, amelyek egész életünk során kísértenek minket: honnan jöttünk, hova tatunk, honnan ered a világegyetem és így tovább. (1976. december 25.)

Hogy mit jelent a tudás? Nem pusztán a könyvek ismeretét. Még ha minden információt begyűjtünk minden élő és élettelen dologról, akkor sem rendelkezünk tudással; a valódi tudás az egyedi és a kollektív közötti kapcsolat és egység ismerete. (1998. február 5.)

A nemes értékektől és erényektől mentes tudás pusztán elméleti marad, és haszontalan a társadalomra nézvést. (1994. november 22.)

Vizsgálat

VIZSGÁLAT

Az alapok és a tények tanulmányozása; kutatás; információszerzés; módszeres, gyakran a köz javát szolgáló kutatás

Az embernek törekednie kell arra, hogy meglelje a választ az olyan kérdésekre, mint: „Mi az isteni minőség? Mi a tisztaság? Mi az állandóság? Mi az önzetlenség?” (2000. május 17.)

A vizsgálat célja az, hogy felismerjük a sokféleségként megmutatkozó egységet. (1986. december 25.)

Az igaz tudás a belső vizsgálat és a belső látás szülte tudás. (Summer Showers in Brindavan, 1993.)

A tudomány a vizsgálattal kezdődik: „Mi ez? Mi ez?” A spiritualitás szintén e vizsgálattal kezdi a kutatást: „Mi az? Mi az?” A „Mi ez?” kérdés a vizsgálat tárgyának érzékekhez való közeliségét feltételezi, a „Mi az?” vizsgálata az érzékektől való távolságot. Ez utóbbi a spiritualitás. (2002. november 20.)

Az igazságra alapos vizsgálata megmutatja, hogy ha szeretsz vagy gyűlölsz másokat, valójában saját magadat szereted vagy gyűlölöd. Valójában nincsenek is „mások”. Csupán azért érzékeled magad a többiektől különbözőnek, mert testtel bírsz vagy ellátva; ha megszabadulsz a testedtől, rájössz, hogy nincsenek mások, hogy mindannyian egyek vagyunk. (2001. július 4.)

Módosítás dátuma: 2010. június 04. péntek, 13:11